Wyniki czasopism coraz lepsze
16 wrz 2021 08:00

Branża czasopism szybko się zmienia, ale według Białej Księgi UPM i FIPP, Międzynarodowej Federacji Wydawców Czasopism nie grozi jej zniknięcie z rynku, lecz - jak pokazują badania – wzrost.

UPM i FIPP połączyły siły, aby przedstawić wspólne opinie na temat wyników najnowszych badań dotyczących sposobu, w jaki zmienia się rynek czasopism. Wnioski i prognozy okazały się obiecujące.

Raport rozpoczyna się od spostrzeżenia, że ​​firmy produkujące niezróżnicowane treści dla niezaangażowanych odbiorców, na przykład na reklamach displayowych, na dłuższą metę są skazane na rynkową porażkę. Początek tego trendu można było zaobserwować jeszcze przed wybuchem pandemii, ale zmiana  przyspieszyła do tego stopnia, że ​​długoterminowa perspektywa została w wielu przypadkach skrócona do kilku miesięcy. Jednak w 2020 r. do brytyjskich kiosków trafiło aż 113 nowych czasopism, z których zdecydowana większość posiadała cechy, które wspomniane badanie opisuje jako pożądane i przyszłościowe dla publikacji drukowanych.

Jim Bilton, założyciel Wessenden Marketing, mówi: Produkty drukowane ukazują się z coraz mniejszą częstotliwością, w zmniejszonych nakładach, oferowane są w wyższych cenach i – zwykle – w lepszej jakości pod względem stron i papieru.

Według dyrektora generalnego firmy FiPP, Jamesa Hewesa, druk przed kryzysem znajdował swoje miejsce głównie w cyfrowym systemie ekologicznym. Po kryzysie wywołanym pandemią odnalazł swoją własną niszę. Raport wskazuje kluczowe trendy w tym zakresie: materiał drukowany staje się produktem luksusowym i zyskuje coraz większe zaufanie publiczne.

Wydaje się, że konsumenci chętniej płacą za treści lepszej jakości, które są co prawda publikowane rzadziej, ale na lepszym papierze, za którymi stoi również wyższa cena. Magazyn drukowany staje się okazją do oderwania się od zgiełku cyfrowego świata.

Raport podkreśla również wysoki stopień zaufania, jaki wzbudza druk i powołuje się na różne badania przeprowadzone w celu porównania wpływu druku i technologii cyfrowej. W jednym z nich: 60 proc. respondentów ufa tradycyjnym mediom, a tylko 30-40 proc. mediom cyfrowym; 70 proc. badanych częściej wspomina firmę, której reklamę widziało w druku, niż w internecie; 22 proc ankietowanych stwierdziło, że zamierza dokonać zakupu po zobaczeniu informacji w wersji drukowanej, w porównaniu z 7 proc. w 2009 r.

Druk zaczyna przebijać się z silnym przesłaniem dotyczącym zrównoważonego rozwoju, podczas gdy wpływ technologii cyfrowej jest kwestionowany; wydaje się ponadto, że konsumenci będą preferować zielone firmy. Raport cytuje dyrektora generalnego Immediate Media, Toma Bureau, mówiącego: Chodzi o to, że jeśli nie wspierasz i nie podejmujesz ekologicznych działań, stanowisz ryzyko inwestycyjne.

Wydawcy odnotowali wzrost liczby zamówionych prenumerat w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Wydłużył się też czas spędzany na czytaniu, gdyż nabywcy cenią sobie namacalny kontakt z czasopismem po ponad roku skupiania się na treściach cyfrowych. Zrównoważony rozwój także staje się coraz ważniejszy dla tej grupy odbiorców.

Opracowano na podstawie informacji portalu Print Business

 

 

 

 

cript>