Arctic Paper przyjmuje strategię czterech filarów (4P)
5 paź 2021 09:21

Wraz z nową strategią Grupy do roku 2030 r. Arctic Paper przyspiesza proces transformacji w kierunku bardziej wszechstronnej firmy, wykorzystującej synergie i kompetencje wynikające z dotychczasowej działalności. Dzięki silnej pozycji producenta papieru premium i właściciela rozpoznawalnych marek papieru graficznego i celulozy, w ramach realizacji strategii czterech filarów (4P) Grupa zainwestuje w dwa nowe obszary biznesowe, w których kluczową rolę odgrywają zrównoważony rozwój i zasoby odnawialne – to opakowania i energia.

Według szacunków zarządu przychody Grupy wzrosną o 25 proc. do 2030 roku. Zarząd szacuje, że w tym samym okresie EBITDA wzrośnie o ok. 70 proc., a marża EBITDA osiągnie 15 proc. do 2030 roku. Łączna wartość inwestycji w latach 2022-2030 we wszystkich czterech filarach planowana jest na ponad 1,5 mld zł, z czego na nowe obszary działalności przeznaczone zostanie ok. 40 proc. tej kwoty. Grupa osiągnie neutralność emisyjną najpóźniej do 2035 roku.

Wprawdzie rynek papieru graficznego ma ograniczony potencjał wzrostu, lecz popyt na celulozę, innowacyjne rozwiązania opakowaniowe oraz zieloną energię będzie nadal rósł ze względu na szybki rozwój rynku e-commerce, rezygnację z tworzyw sztucznych na rzecz bardziej zrównoważonych rozwiązań, rosnące ceny energii i uprawnień do emisji CO2.

Produkcja papieru premium pozostanie jednym z naszych podstawowych obszarów działalności. Wraz z produkcją celulozy, dzięki naszemu zaangażowaniu kapitałowemu w Rottneros, te dwa obszary biznesowe stanowią skuteczne zabezpieczenie na niestabilnych rynkach, ale musimy rozwijać się i zwiększać nasze marże. Nowa strategia 4P na rok 2030 wskazuje drogę dla przyszłej Grupy -  mówi Michał Jarczyński, prezes zarządu, CEO, Arctic Paper SA.

Szacuje się, że w 2030 roku nowe filary biznesu Grupy, jakimi są opakowania i energia, będą stanowić około 25 proc. przychodów. Produkcja celulozy oraz papieru graficznego, który nadal pozostanie istotną częścią działalności, będzie stanowić odpowiednio 29 i 46 proc. udziału w przychodach. Strategia oparta na czterech filarach przewiduje inwestycje w obszary oparte na naturalnych zasobach odnawialnych, które łączą się z dotychczasowym doświadczeniem Arctic Paper. Razem te cztery filary zapewnią bardziej zrównoważony rozwój przy zmiennych cyklach biznesowych oraz lepsze marże i wyższą rentowność.

Naszym celem jest dywersyfikacja w kierunku szybko rozwijających się obszarów, w których upatrujemy silnych synergii i większej odporności biznesu. Będziemy rozwijać Grupę w dziedzinach związanych z odnawialnymi źródłami energii, aby pomóc klientom i społecznościom funkcjonować w sposób bardziej neutralny dla środowiska i dostosować się do założeń gospodarki o obiegu zamkniętym - kontynuuje Michał Jarczyński.

Walka ze zmianami klimatycznymi poprzez dostarczanie produktów i rozwiązań opartych na materiałach odnawialnych oraz energii odnawialnej, przy jednoczesnym zastępowaniu tworzyw sztucznych celulozą jako materiałem odnawialnym, jest naturalną częścią nowej strategii Arctic Paper. W przypadku segmentu papieru i opakowań celem jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2030 r., a dla całej Grupy cel ten zostanie osiągnięty do 2035 r.

Arctic Paper od dawna angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Uzyskanie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla jest ważnym krokiem w tym kierunku. Nowa strategia łączy w sobie ciągły rozwój naszego biznesu i tworzenie wartości z wyraźnym zwrotem w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym  - podsumowuje Michał Jarczyński.

Opakowania

Opakowania odgrywają istotną rolę we współczesnym świecie. Papier jest naturalną, odnawialną alternatywą dla tworzyw sztucznych i wiele firm decyduje się na rozwiązania opakowaniowe oparte na celulozie i papierze. Arctic Paper wprowadził na rynek swoje pierwsze papiery opakowaniowe w 2019 roku i ma szybko rozwijającą się ofertę, której produkcja ma osiągnąć 120 000 ton w 2030 roku. Ponadto planowane są dodatkowe inwestycje w nowe projekty we własnych fabrykach lub w ramach joint venture z partnerami przemysłowymi. Oprócz papieru opakowaniowego w nowej strategii ujęte zostały papiery barierowe i opakowania na bazie włókien celulozowych. Oczekuje się, że w 2030 roku segment opakowaniowy osiągnie roczny przychód w wysokości 800 mln zł.

Energia

Transformacja z energii opartej na surowcach kopalnych w opartą na surowcach niekopalnych jest konieczna do osiągnięcia celów klimatycznych. Arctic Paper ma długą tradycję inwestowania w odnawialne źródła energii z ambicją osiągnięcia samowystarczalności w zakresie zielonej energii. Biomasa, energia wodna i panele słoneczne są obecnie wykorzystywane w trzech fabrykach, co przyniosło efekt w postaci 40-procentowej redukcji emisji CO2 całej Grupy w ciągu ostatnich 15 lat. Bazując na tym i doświadczeniu w obszarze energii odnawialnej, Arctic Paper rozwinie samodzielnie oraz we współpracy z partnerami oddzielny segment energetyczny, aby stać się samowystarczalnym w tej dziedzinie. Dodatkowo Arctic Paper zaangażuje się w proces zarządzania i obrotu energią dla podmiotów zewnętrznych. Celem inwestycji w zieloną energię jest osiągnięcie poziomu 250 GWh produkcji energii z odnawialnych źródeł do 2030 roku.

Papier graficzny

Od setek lat papier jest podstawą komunikacji. Dziś Arctic Paper to europejski producent papieru premium z silnymi markami i wiodącą pozycją na rynkach wysokiej jakości papieru książkowego oraz papieru graficznego. Papier pozostanie ważną częścią biznesu Grupy. Arctic Paper będzie nadal rozwijać swoją pozycję w stabilnych, rentownych niszach rynkowych za pomocą nowych innowacyjnych produktów i cieszących się uznaniem marek. Arctic Paper planuje zmodernizować trzy papiernie w okresie realizacji strategii i zwiększyć moce produkcyjne. W 2030 roku segment papieru graficznego ma wygenerować przychody na poziomie 2,2 mld zł.

Celuloza

Jako materiał oparty na zasobach odnawialnych, celuloza odgrywa kluczową rolę w gospodarce o obiegu zamkniętym. Dzięki posiadaniu 51 proc. udziałów w szwedzkiej spółce Rottneros produkującej celulozę, Arctic Paper ma dobrą pozycję do rozwoju zrównoważonej produkcji celulozy do produkcji papieru, opakowań, materiałów higienicznych i zastosowań technicznych.

Podsumowując: Arctic Paper zainwestuje w latach 2022-2030 ponad 600 mln zł w rozwój segmentu opakowań i energii, aby zdywersyfikować działalność Grupy w ramach czterech filarów działalności i zapewnić Grupie 25-procentowy wzrost przychodów oraz wyższe marże.

 Strategia 4P dostępna jest na stronie internetowej: arcticpapergroup.com

Opracowano na podstawie informacji Grupy Arctic Paper

error: Kopiowanie zabronione!
cript>