Konferencja drukarni Read Me
20 maj 2022 10:28

19 maja odbyła się w formie online konferencja zorganizowana przez drukarnię READ ME. Spotkanie dotyczyło sprawozdania z realizacji projektu „Zastosowanie innowacyjnej technologii szybkiego wielobarwnego druku wysokonakładowego - przyjaznej środowisku - w celu poprawy konkurencyjności firmy”.

Projekt jest współfinansowany z Programu operacyjnego NORW.00.00.00, osi priorytetowej 19, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, działania 19.1 - Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałania 19.1.1. Realizacja odbywa się w ramach schematu Technologie przyjazne środowisku programu Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje, który zakłada wsparcie innowacyjnych rozwiązań w polskich firmach.

W trakcie konferencji przedstawione zostały proces oraz sposoby realizacji projektu. Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchania komentarzy pracowników drukarni bezpośrednio zaangażowanych w działania wynikające z projektu. Konferencja miała na celu wsparcie polsko-norweskiej wymiany doświadczeń, wiedzy, dobrych praktyk oraz propagowanie nowoczesnych i innowacyjnych technologii.

Wysokość dofinansowania w ramach projektu wynosi 1 000 000,00 euro. W jego zakres wchodzą między innymi: zakup linii technologicznej do druku dwustronnego; zakup automatu złamującego; przeprowadzenie prac rozwojowych we własnym dziale badawczo-rozwojowym we współpracy z wybraną jednostką naukowo-badawczą oraz wykonanie instalacji OZE w postaci paneli fotowoltaicznych, zmniejszającej pobór energii z sieci, tym samym umożliwiającej redukcję emisji CO2.

Drukarnia dziełowa READ ME została założona w 1994 roku w Łodzi. W ostatnich latach liczba jej klientów zbliżyła się do 300 rocznie, tym samym umacniając spółkę w czołówce polskich drukarń dziełowych (publikacji książkowych). Uzyskane dofinansowanie z Funduszy Unii Europejskich pozwoliło firmie rozpocząć produkcję publikacji w oparciu o nanotechnologię, czyli takich, które wyróżniają się bakteriostatycznymi właściwościami. Bakteriostatyczność produktów została potwierdzona badaniami laboratoryjnymi przez Laboratorium Mikrobiologiczne Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych.

Innowacyjna produkcja publikacji książkowych możliwa jest dzięki wprowadzeniu nanocząsteczek srebra do poszczególnych egzemplarzy. Dzięki zaimplementowaniu nowoczesnych systemów informatycznych w celu optymalizacji zarządzania i wsparcia łańcucha produkcji możliwe jest oferowanie nowatorskich produktów w konkurencyjnych cenach.

Opracowano na podstawie informacji firmy READ ME

 

 

error: Kopiowanie zabronione!
cript>