Kolejne polskie drukarnie inwestują w rozwiązania marki Hunkeler
10 lis 2022 11:11

Firma Docufield – wyłączny przedstawiciel marek Hunkeler AG i Hunkeler Systeme AG - informuje o zrealizowanych w tym roku wdrożeniach rozwiązań obu producentów. Jak podaje, niesłabnącą popularnością wśród drukarń, które bazują na technologii cyfrowego druku zwojowego (w tym w coraz większym stopniu – poza dziełowymi – także komercyjnych, zwłaszcza internetowych), cieszą się maszyny Hunkeler AG. Są one przeznaczone do wstępnego przygotowania i dalszego przetwarzania wstęgi papieru m.in. w sklejone bloki książkowe. Kończący się rok przyniósł firmie Docufield także projekty związane z wdrożeniem rozwiązań innej reprezentowanej przez nią marki – Hunkeler Systeme. Firma ta specjalizuje się w produkcji zaawansowanych, kompletnych systemów utylizacji odpadów, skierowanych do drukarń wysokonakładowych, głównie opakowaniowych.

Hunkeler: automatyzacja i ergonomia przy wstępnym przygotowaniu i przetwarzaniu zadrukowanej wstęgi papieru
Kończący się rok, pełen wyzwań związanych z sytuacją geopolityczną, zakłóceniami w łańcuchu dostaw czy galopującą inflacją, był dla firmy Docufield niezwykle pracowity – mówi Michał Okurowski, dyrektor zarządzający. – Rozwiązania naszej, sztandarowej dla branży poligraficznej marki – Hunkeler AG, są od wielu lat synonimem najwyższej jakości i wydajności w kontekście wdrażanego przez coraz liczniejszą grupę firm cyfrowego druku zwojowego. Mamy za sobą projekty zrealizowane w najważniejszych polskich drukarniach dziełowych, specjalizujących się w tego typu produkcji (także z uwzględnieniem oprawy twardej). W tym roku grono to zostało powiększone o kluczowych graczy na rynku druku online. Okazuje się bowiem, że również drukarnie internetowe mogą z powodzeniem korzystać z zalet technologii zwojowej – dotychczas dominował u nich cyfrowy druk arkuszowy. Wynika to z jednej strony z wysokiej jakości obecnego rolowego druku inkjetowego oraz możliwości zadruku coraz szerszego zakresu mediów, z drugiej zaś z elastyczności rozwiązań Hunkeler.

Jak dodaje Michał Okurowski, polskie drukarnie internetowe wykorzystują rolowe maszyny cyfrowe i towarzyszące im rozwiązania Hunkeler do realizacji różnorodnego asortymentu produktów. Trzy z nich szczególnie się wyróżniają – mówi. – Pierwszy to znane również z drukarń dziełowych bloki książkowe. Drugim są ulotki wykładane w kilku strumieniach jako gotowy produkt. Trzeci stanowią stosy arkuszy w formacie B2.
W kontekście druku dziełowego Michał Okurowski zwraca uwagę na coraz częściej realizowaną w technologii cyfrowej książkę w oprawie twardej: Rosnący trend w tej części rynku obserwujemy od pewnego czasu. Wcześniej nasi klienci stosowali linie do oprawy twardej, bazujące wyłącznie na introligatorni arkuszowej. Obecnie coraz częściej korzystają z niciarek zintegrowanych z rolowymi przekrawaczami Hunkeler. Tego typu rozwiązanie zwiększa ergonomię pracy i ma zasadniczy wpływ na stabilność oraz prędkość szycia.

Hunkeler Systeme: odsysanie ścinków, utylizacja odpadów, filtrowanie powietrza
Ostatni okres był dla firmy Docufield ważny także w kontekście rosnącego zainteresowania rozwiązaniami Hunkeler Systeme AG. Jak podkreśla Krzysztof Zabielski – dyrektor handlowy Docufield, jest to z jednej strony efekt coraz większej świadomości środowiskowej wśród przedsiębiorców (także właścicieli marek, będących znaczącą grupą klientów drukarń), z drugiej – poszukiwania przez nich nowych sposobów na zwiększenie wydajności swoich działań. Kompleksowe systemy Hunkeler Systeme, integrowane w ramach całych linii produkcyjnych, umożliwiają odsysanie ścinków papierniczych, ich utylizację poprzez tworzenie beli papieru gotowych do odbioru przez firmy zajmujące się recyklingiem bądź przetwarzaniem odpadów, a także filtrację powietrza i jego ponowne wykorzystanie w procesach wytwórczych. W Polsce naszym głównym rynkiem docelowym są producenci opakowań, wytwarzanych na odpowiednio dużą skalę – implementacja tego rodzaju rozwiązania ma bowiem sens ekonomiczny dopiero przy określonej skali produkcji i generowanego odpadu. Mamy za sobą kilka zakończonych sukcesem wdrożeń tego typu kompleksowych linii w drukarniach należących do międzynarodowych koncernów opakowaniowych, posiadających swoje zakłady w Polsce. Nad kolejnymi projektami intensywnie pracujemy, a zainteresowanie ofertą Hunkeler Systeme systematycznie rośnie.
Jak dodaje Krzysztof Zabielski, istotnym elementem wdrożenia tego typu systemu jest uczestnictwo firmy Docufield w całym projekcie: Każdy system, niezależnie od tego, czy mówimy o rozwiązaniu centralnym, czy lokalnym, jest projektowany w sposób indywidualny i uwzględnia specyfikę realizowanej przez klienta produkcji, jego potrzeby i wymagania względem recyklingu, ale też chęć ponownego wykorzystania niezwykle cennego zasobu, jakim jest powietrze. Stajemy się zatem partnerem technologicznym całego przedsięwzięcia, nie tylko dostawcą infrastruktury sprzętowej i software’owej. To ogromna odpowiedzialność, ale też olbrzymia satysfakcja po zakończonych z sukcesem implementacjach.

Z ofertą Hunkeler AG i Hunkeler Systeme AG będzie można zapoznać się podczas przyszłorocznych lutowych targów – Hunkeler Innovationdays 2023 organizowanych w Lucernie. To najważniejsze dla świata druku cyfrowego wydarzenie, gromadzące wszystkich kluczowych dostawców rozwiązań, odbędzie się po kilkuletniej przerwie, wymuszonej przez pandemię. Przez ten okres zarówno my, jak i producenci maszyn drukujących czy introligatorskich wprowadzaliśmy na rynek nowej generacji rozwiązania, z których znaczna część zostanie zaprezentowana podczas pokazów „na żywo”. Więcej informacji na ten temat przekażemy już niebawem, ale już dzisiaj zapraszamy wszystkich specjalistów, którzy wykorzystują w swojej działalności druk cyfrowy, do odwiedzenia nas w Lucernie – podsumowuje Michał Okurowski.

Opracowano na podstawie informacji firmy Docufield