Polska Izba Druku na rzecz szkolnictwa
16 mar 2023 10:33

15 marca br. na terenie Zakładu Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie zorganizowane przez Polską Izbę Druku. Głównym tematem spotkania było przedstawienie i omówienie projektu szkolnictwa dualnego, który ma na celu wprowadzenie dodatkowego szkolenia zawodowego dla młodzieży w szkołach średnich w Polsce.

Podczas spotkania uczestnicy, w tym reprezentanci prasy branżowej oraz firm takich jak: Quad, Digiprint, Heidelberg, Manroland Polska, a także przedstawiciel Zakładu Poligrafii, profesor Georgij Petriaszwili, wspólnie omówili koncepcję i korzyści wynikające z wdrażania szkolnictwa dualnego. Inicjatywa zaczerpnięta z doświadczenia Macieja Sierpińskiego, członka Rady Izby Druku, posiadającego bogate doświadczenie w prowadzeniu klas patronackich branży poligraficznej w szkołach średnich Wielkopolski, ma na celu wychowanie przyszłych kadr dla branży poligraficznej, którą zrzesza Polska Izba Druku.

Jednym z kluczowych punktów spotkania była kwestia poszukiwania osób zainteresowanych projektem i chętnych do wdrażania go na terenie całego kraju. Prezes Izby, Jacek Kuśmierczyk, omówił konieczność wychowania przyszłych kadr dla branży poligraficznej, sposoby finansowania szkoleń oraz korzyści, jakie wynikają dla wszystkich zainteresowanych stron. Jednym z głównych beneficjentów projektu jest młodzież, która dzięki tej inicjatywie zyska dodatkowe możliwości rozwoju i kreowania kariery zawodowej.

W spotkaniu wzięli udział również Alicja Jarząbek oraz dyrektor Izby, Marek Pakosz. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele tytułów branżowych takich jak: „Poligrafika”, „Biblioteka Analiz”, portal Rynek-Ksiazki, „Wydawca”, „Świat Druku” oraz „Świat Poligrafii”. Wszyscy uczestnicy wyrazili swoje poparcie dla projektu szkolnictwa dualnego i podkreślili jego ważność dla przyszłości polskiej branży poligraficznej.

Opracowano na podstawie informacji Polskiej Izby Druku

 

 

 

error: Kopiowanie zabronione!
cript>