Książki napędzają europejską gospodarkę opartą na wiedzy
22 mar 2023 13:13

Stowarzyszenia Cepi, Intergraf i Federacja Wydawców Europejskich (FEP) wspólnie postulują o włączenie książek drukowanych do zrównoważonej diety informacyjnej – zarówno w szkołach, jak i codziennym zdobywaniu wiedzy. 

Jak informują przedstawiciele stowarzyszeń, książki mają trwałą wartość jako nośniki wiedzy, rozrywki i równego dostępu do informacji. Łańcuch wartości książki odgrywa również ważną rolę w gospodarce, a księgarnie i biblioteki stacjonarne pozostają istotnymi ośrodkami kultury. Książki są podstawowym zasobem, który należy pielęgnować, chronić i promować. Aby uczcić rolę, jaką książki drukowane odgrywają w naszym społeczeństwie, stowarzyszenia Cepi, Intergraf i FEP wydały wspólne oświadczenie pt.: „Książki jako siła napędowa europejskiej gospodarki opartej na wiedzy.”

Cieszymy się z możliwości ogłoszenia tego wspólnego oświadczenia w Parlamencie Europejskim — powiedziała Beatrice Klose, sekretarz generalna Intergraf. - Dowody przemawiające za drukowaniem książek są znaczące. Zależy nam na tym żeby  posłowie do PE wiedzieli o tym, aby mogli zapewnić odpowiednią mieszankę drukowanych i cyfrowych materiałów do czytania w całym naszym społeczeństwie – dodała.

Anne Bergman-Tahon, dyrektor FEP, stwierdza: FEP pochwala inicjatywę Tomasza Frankowskiego (posła do Parlamentu Europejskiego) w sprawie opinii dotyczącej przyszłości europejskiego sektora książki. Podstawową misją wydawców jest publikowanie książek w postaciach najlepiej odpowiadających potrzebom i preferencjom czytelników. Druk, format cyfrowy i audio spełniają ten szeroki zakres wymagań, dlatego konieczne jest rozpoznanie konkretnych zalet każdego wariantu treści.

Kto by pomyślał, że wraz z nadejściem społeczeństwa cyfrowego książki staną się tak ważne dla naszego zdrowia psychicznego i stosunku do wiedzy. Pozwalając nam uczyć się w stanie „odłączenia”, są bardziej niż kiedykolwiek wytworem przyszłości, a nie przeszłości – powiedział Jori Ringman, dyrektor generalny Cepi, Konfederacji Europejskiego Przemysłu Papierniczego.

We wspólnym oświadczeniu pt. Książki siłą napędową europejskiej gospodarki opartej na wiedzy złożonym w Parlamencie Europejskim w dniu 21 marca 2023 r. stowarzyszenia zwracają się z apelem do władz europejskich i krajowych, aby:

  • Celebrować rolę czytania książek w dziedzinie kultury i edukacji
  • Rozpoznawać zalety książek w rozwoju krytycznego myślenia
  • Wspierać księgarnie w zakresie ważnej roli, jaką odgrywają w lokalnych społecznościach
  • Uznać wartość drukowanych książek jako narzędzi integracji i ich rolę w ochronie ludzi nieposiadających wystarczających umiejętności cyfrowych, narzędzi lub dostępu do nich; ludzi starszych i osób niepełnosprawnych oraz tych, którzy w mniejszym stopniu korzystają z wersji online
  • Dążyć do właściwego połączenia technologii cyfrowej i druku w dziedzinie rozrywki i edukacji, dostrzegając wkład druku w procesy wzajemnego zrozumienia oraz uczenia się
  • Wspierać dalsze niezależne badania, które mierzą wpływ cyfryzacji na czytanie i rozwój innych umiejętności

Opracowano na podstawie informacji Intergraf