Jubileusz Sekcji Poligrafów w Kaliszu
12 maj 2023 10:50

W dniu 22.04.2023 w siedzibie Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu odbyła się uroczysta sesja z okazji 50-lecia działalności Oddziału Kaliskiego Sekcji Poligrafów SIMP.

Obradom przewodniczyła prezes Sekcji Poligrafów w Kaliszu, mgr Irena Czech, która powitała uczestniczących w obradach: prezesa Zarządu Głównego Sekcji Poligrafów mgr. inż. Andrzeja Szaefera, prezesa Zarządu Oddziału Kaliskiego SIMP mgr. inż. Stanisława Adamczaka oraz prezesa Zarządu Koła Terenowego SIMP w Kaliszu, Karola Kurasza.

Historia powstania oddziału kaliskiego Sekcji Poligrafów rozpoczęła się w 1973 r., kiedy na terenie Kaliskiej Drukarni Akcydensowej powstało koło SIMP. Koło liczyło 10 członków,  a  przewodniczącym zarządu został Henryk Czech. Równocześnie złożono akces przynależności do Oddziału Poznańskiego Sekcji Poligrafów, w którego strukturach koło pozostawało do 1976 r., kiedy to powstał Oddział Kaliski SIMP.                                                      

Działalność Sekcji Poligrafów w Kaliskiej Drukarni Akcydensowej była w miarę aktywna do roku 1976. KDA stała się przedsiębiorstwem wielozakładowym i działała na terenie całego województwa kaliskiego w miastach takich jak Ostrów Wlkp., Kępno, Krotoszyn. W tych miastach Sekcja miała też swoje koła. Wówczas Sekcja Poligrafów liczyła 40 członków i prowadziła dzięki poparciu finansowemu dyrekcji intensywną działalność włączając się czynnie w rozwój przedsiębiorstwa. Powstała Przyzakładowa Szkoła Poligraficzna o specjalnościach: introligator przemysłowy, maszynista offsetowy i typograficzny, maszynista kopista offsetowy. W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kaliszu powstało natomiast Studium Poligraficzne. Absolwenci zostawali członkami Sekcji Poligrafów. Odbywały się konferencje, sympozja, odczyty dla szerokiego grona zainteresowanych pracowników. Członkowie Sekcji uczestniczyli w naradach, sympozjach organizowanych przez krajowych i zagranicznych przedstawicieli.                      W latach 1976-1979 w Kaliskiej Drukarni Akcydensowej powstał oddział druku offsetowego zatrudniający około 300 pracowników. Podstawowy profil tego zakładu stanowiła produkcja kartograficzna. Członkowie Sekcji byli organizatorami, kierownikami i wykonawcami tej produkcji.

Ten dynamiczny rozwój został zatrzymany wskutek reformy ustroju. Działalność fiskalna państwa postawiła KDA w 1994 r. w stan upadłości. Sekcja działała jednak nadal i Oddział Kaliski SIMP udzielił swej siedziby kołu z KDA, finansując jego działalność. Koło liczyło 13 członków. Jego członkowie w ramach prac społecznych drukowali wiele wydawnictw dla Oddziału Kaliskiego SIMP.

Podczas uroczystej sesji prezes Irena Czech wygłosiła obszerne sprawozdanie z okresu od 2015 r. do chwili obecnej, w którym pełniła funkcję prezesa Oddziału Kaliskiego Sekcji Poligrafów.

W swoim wystąpieniu prezes Zarządu Głównego Sekcji Poligrafów Andrzej Szaefer powiedział: Chciałbym podziękować za zaproszenie na jubileusz 50-lecia Sekcji Poligrafów w Kaliszu. To niezwykłe wydarzenie jest okazją do spotkania wielu ludzi zaangażowanych w działalność Sekcji i wspomagających ją. Cieszę się, że mogę wziąć udział w tym jubileuszu.

Prezes Oddziału Kaliskiego SIMP Stanisław Adamczak złożył gratulacje okolicznościowe. Podziękował też kol. Irenie Czech za długoletnią aktywność na rzecz Sekcji Poligrafów i wręczył jej Złotą Honorową Odznakę SIMP.

Prezes Oddziału Wrocławskiego SIMP kol. Jerzy Okupnik także wygłosił okolicznościowe gratulacje, życząc dalszych sukcesów w działalności Sekcji.

Korporacja Poligrafów Poznańskich również przyłączyła się do gratulacji, wręczając okolicznościową statuetkę „50-lecie Sekcji Poligrafów w Kaliszu” i życząc kolejnych lat owocnej pracy na rzecz Sekcji Poligrafów.

Listy gratulacyjne przesłali również: prezes Drukarni POZKAL Artur Chęsy –  jednocześnie prezes Koła Zakładowego SIMP; Adam Ciechanowicz – prezes Koła SIMP w Nowej Rudzie i kol. Bogdan Kostecki.

Następnym punktem jubileuszowego spotkania był odczyt dr Bogumiły Celer pt. „420 lat drukarstwa kaliskiego”. W sali obrad były wystawione eksponaty: starodruki kaliskie, o których była mowa w odczycie. Były również prezentowane wydawnictwa współczesne mówiące o życiu kulturalnym miasta i regionu różnych kaliskich wydawców, a drukowane przez kaliskich drukarzy, firmy Edytor i Dangraf.

Po części oficjalnej uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na uroczysty obiad z szampanem w restauracji „Emilia”.

Obecnie Oddział Kaliski Sekcji Poligrafów liczy 34 członków. Kadencja trwa od 2022 do 2026 roku. Zarząd stanowią prezes mgr Irena Czech i wiceprezes Ryszard Rokicki.

Opracowała mgr Irena Czech

 

                                                                                                         

 

 

cript>