Koenig & Bauer potwierdza prognozę na rok 2023
15 maj 2023 12:17

Dobre wyniki zrealizowane we wszystkich segmentach biznesu spowodowały wzrost przychodów firmy Koenig & Bauer o około 18 proc. w pierwszym kwartale 2023 r.,  znacząco poprawił się też wynik EBIT. Wzrost kosztów materiałów, kosztów personelu i energii został prawie całkowicie zrekompensowany wzrostem cen. Dane są potwierdzeniem prognoz przyjętych na rok 2023, które zakładały wzrost przychodów do poziomu 1,3 mld EUR oraz marżę EBIT na poziomie około 3 proc.

Firma Koenig & Bauer AG, jeden z wiodących światowych dostawców technologii do zastosowań drukarskich w sektorze opakowań, odnotowała istotny wzrost przychodów we wszystkich segmentach swojej działalności. Mimo utrzymujących się trudnych warunków rynkowych, wysokich wskaźników inflacji na całym świecie i rosnących kosztów materiałów rentowność spółki poprawiła się w pierwszym kwartale 2023 r. rok do roku, co potwierdziło wcześniejsze prognozy analityków.

Wydarzenia pierwszych miesięcy tego roku wyraźnie pokazują, że jesteśmy na ścieżce trwałego wzrostu. Osiągnęliśmy najwyższe przychody w I kwartale w najnowszej historii spółki. Jednocześnie udało nam się zrekompensować wyższe koszty materiałów poprzez wzrost cen, przynajmniej częściowo. W szczególności systematycznie dążyliśmy do specjalizacji na zaawansowanych, wysokomarżowych rynkach docelowych w sektorze druku opakowań, co teraz zaczyna się opłacać - skomentował dyrektor generalny dr Andreas Pleßke, dodając: Nasza siła leży w zdolności do ciągłego rozwoju i dostosowywania się do zmieniających się warunków z dużą szybkością i elastycznością. Strategiczne ukierunkowanie na innowacyjne rozwiązania w zakresie druku opakowań sprawia, że jesteśmy nowoczesną grupą technologiczną, która podlega ciągłej metamorfozie. W ciągu naszej ponad 200-letniej historii korporacyjnej nieustannie przechodziliśmy transformacje i zamierzamy to kontynuować w przyszłości.

Przychody grupy w pierwszym kwartale 2023 roku wzrosły o 17,9 proc. do poziomu 281,0 mln EUR. Do wzrostu przyczyniły się dobre wyniki osiągnięte we wszystkich segmentach rynkowych. Szczególnie dynamiczne wyniki odnotowały dwa segmenty: Sheetfed oraz Digital & Webfed. Zysk brutto poprawił się o 23,6 proc. osiągając poziom 76,9 mln EUR przy marży brutto na poziomie 27,4 proc. (rok poprzedni: 26,1 proc.), przy czym wdrożenie poszczególnych działań w ramach programu wydajności P24x wpłynęło pozytywnie na wyniki. Zysk przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) wykazał wyraźną poprawę i wzrósł o 5,3 mln EUR do poziomu -3,2 mln EUR. Marża EBIT wyniosła -1,1 proc. (rok poprzedni: -3,6 proc.).

Bardziej efektywne radzenie sobie z wyzwaniami wynikającymi z zakłóceń w globalnych łańcuchach dostaw należało do głównych czynników wpływających na pozytywne wyniki. Większą efektywność można przypisać faktowi, że wzrost kosztów materiałów, energii i kosztów personelu (około 6,5 mln EUR) został niemalże w całości zrównoważony przez zapowiadane przez spółkę podwyżki cen (około 6,0 mln EUR).

Program efektywności P24x, który zrealizował swój cel na 2023 r. generując oszczędności w wysokości 92 mln EUR na dzień 31 grudnia 2022 r., również przyczynił się do poprawy wyników w 2023 r.

Biorąc pod uwagę koszty odsetek netto w wysokości -3,3 mln EUR, zysk przed opodatkowaniem (EBT) wyniósł -6,5 mln EUR. Po odjęciu podatku dochodowego w wysokości +0,8 mln EUR, zysk grupy w pierwszym kwartale 2023 r. wyniósł -5,7 mln EUR. Przekłada się to na zysk na akcję w wysokości -0,34 EUR (rok poprzedni: -0,64 EUR). Na dzień 31 marca 2023 r. wartość przyjętych zamówień wyniosła 301,2 mln EUR, spełniając oczekiwania analityków. Jednocześnie portfel zamówień wyniósł 970,6 mln EUR, przekraczając wartość z poprzedniego roku.

Firma uzyskała korzystne wyniki we wszystkich trzech segmentach biznesu. Przychody w segmencie Digital & Webfed wzrosły o 26,8 proc. do poziomu 35,5 mln EUR w pierwszym kwartale 2023 r., między innymi dzięki dużemu popytowi na rolowy system druku cyfrowego RotaJET. Jednocześnie EBIT poprawił się o 3,0 mln EUR osiągając poziom -3,1 mln EUR.

 Nasz RotaJET spotkał się z dobrą reakcją na wszystkich rynkach końcowych. Zapotrzebowanie klientów jest ogromne zarówno w sektorach drukowania kartonów na napoje, jak i książek. Nowe modele biznesowe są tworzone we współpracy z klientami. A nasi klienci w zakresie drukowania kartonów na napoje zyskują dodatkową elastyczność dzięki rozwiązaniom technologicznym - wyjaśnia dr Andreas Pleßke.

Segment Sheetfed wygenerował wzrost przychodów o 23,5 proc. do 157,3 mln EUR i skorzystał z wysokiego poziomu nowych zamówień na koniec roku. Strata na poziomie EBIT, która wyniosła -0,7 mln EUR, była znacznie niższa niż w roku ubiegłym, który zakończył się wynikiem -3,6 mln EUR. W segmencie Special popyt na drukowanie banknotów i zabezpieczeń, opakowania metalowe czy zdobienie opakowań ze szkła i tworzyw sztucznych wykazał tendencje wzrostowe. Przychody w tym segmencie wzrosły o 6,4 proc. osiągając wynik 97,1 mln EUR.

Pozytywny rozwój w pierwszym kwartale 2023 r. stanowi podstawę dla perspektyw rozwoju na cały bieżący rok. Trudne otoczenie makroekonomiczne z wysokimi stopami inflacji, wysokimi kosztami materiałów, energii i rosnącymi kosztami personelu utrzymało się zgodnie z oczekiwaniami w pierwszych trzech miesiącach, co zdaniem analityków doprowadzi do osłabienia impetu makroekonomicznego w dalszej części roku.

Wyniki pierwszego kwartału stanowią podstawę prognoz na rok finansowy 2023. Pomimo trudności gospodarczych, dzięki silnej pozycji byliśmy w stanie rozwijać się w obiecujących segmentach produktowych. Pokazaliśmy, że potrafimy szybko reagować na wstrząsy rynkowe. Nasz program efektywności P24x będzie nadal przynosił owoce – wdrażanie poszczególnych działań jest na ukończeniu, dlatego w roku 2023 spodziewamy się jego pozytywnych efektów – ocenia dyrektor finansowy dr Stephen Kimmich.

W roku finansowym 2023 specjaliści Koenig & Bauer spodziewają się przychodów dla całej grupy w wysokości 1,3 mld euro i marży EBIT na poziomie około 3 proc. Segment Digital & Webfed prawdopodobnie będzie miał nieproporcjonalny wkład we wzrost EBIT i przychodów.

W perspektywie średnioterminowej firma oczekuje przychodów w wysokości około 1,8 mld EUR i marży EBIT dla grupy na poziomie 8-9 proc. Kapitał obrotowy netto ma zostać obniżony maksymalnie do 25 proc. rocznych przychodów. Przychody na poziomie 1,5 mld EUR i marża EBIT na poziomie 6-7 proc. mają zostać osiągnięte już w 2025 roku.

Opracowano na podstawie informacji firmy Koenig & Bauer

 

 

 

 

 

cript>