Sappi ogłasza zadowalające zyski i deklaruje dywidendę
14 lis 2023 09:30

Komentując wyniki grupy dyrektor generalny Sappi, Steve Binnie powiedział: Po rekordach osiągniętych w FY2022 cieszę się, że byliśmy w stanie dostarczyć satysfakcjonujący zestaw wyników w szczególnie trudnych okolicznościach, z EBITDA z wyłączeniem pozycji specjalnych w wysokości 731 mln USD (684,74 mln EUR) za rok zakończony we wrześniu 2023 roku. Powszechne zakłócenia spowodowane trwającą niestabilnością geopolityczną, słabym globalnym wzrostem gospodarczym, rosnącymi stopami procentowymi i słabymi wynikami chińskiej gospodarki negatywnie wpłynęły na rynki naszych produktów. Pomimo tego, że rok 2023 był jednym z najtrudniejszych cykli spadkowych w branży celulozowo-papierniczej, a popyt na nasze produkty papiernicze spadł poniżej poziomu z czasu trwania pandemii Covid-19, osiągnęliśmy kilka znaczących kamieni milowych. Południowoafrykańska firma osiągnęła rekordową EBITDA, a Ameryka Północna drugą najwyższą w historii EBITDA.

Grupa wygenerowała znaczne środki pieniężne, co umożliwiło dalsze obniżenie zadłużenia netto na koniec roku do 1085 mln USD (1016,34 mln EUR), najniższego poziomu od 30 lat. W utrzymującym się niestabilnym i trudnym środowisku makroekonomicznym wykazaliśmy się zdolnościami adaptacyjnymi i wytrwałością oraz pozostaliśmy zaangażowani w realizację naszej strategii Thrive25. Niekorzystne warunki handlowe, z jakimi Sappi miało do czynienia w 2023 r., zostały dodatkowo zaostrzone przez przedłużający się okres pozbywania się zapasów na rynku niższego szczebla, ponieważ nabywcy powoli przerabiali zapasy zgromadzone w drugiej połowie 2022 r.

W odpowiedzi na te niekorzystne czynniki skoncentrowaliśmy się na utrzymaniu cen sprzedaży, efektywnie zarządzaliśmy zasobami i zapasami w celu optymalizacji kapitału obrotowego oraz wdrożyliśmy różne inicjatywy mające na celu obniżenie kosztów w całej działalności, co pozytywnie wpłynęło na wyniki finansowe.

Popyt na papier graficzny gwałtownie spadł i utrzymywał się na niskim poziomie przez cały rok; było to spowodowane spowolnieniem gospodarczym i cyklem pozbywania się zapasów, który trwał dłużej niż przewidywano. Wielkość sprzedaży spadła o 38 proc. w porównaniu do roku poprzedniego i konieczne było ograniczenie produkcji, aby poradzić sobie ze słabą dynamiką popytu. Ceny sprzedaży były o 14 proc. wyższe niż w roku poprzednim i pozostały stabilne. W odpowiedzi na nadwyżkę zasobów produkcyjnych na rynku i zgodnie ze strategią Sappi mającą na celu zmniejszenie ekspozycji na rynki papieru graficznego, podjęliśmy decyzję o zamknięciu fabryki w Stockstadt i rozpoczęliśmy proces konsultacji w sprawie potencjalnego zamknięcia fabryki w Lanaken niedługo po zakończeniu roku.

Segment opakowań i papierów specjalistycznych zmagał się z podobnymi słabymi warunkami handlowymi związanymi z dużymi zapasami na rynku niższego szczebla i słabym popytem konsumenckim. Wzrost cen o 7 proc. porównując do poprzedniego roku był niewystarczający, aby zrównoważyć inflację kosztów wejściowych i 22 proc. spadek nakładu sprzedaży, co doprowadziło do spadku rentowności działalności w tym sektorze. Ta sama dynamika rynku, polegająca na podwyższonych poziomach zapasów i negatywnych nastrojach konsumentów, osłabiła popyt i ceny włókien tekstylnych na początku roku.

Jednak wskaźniki operacyjne wiskozowych włókien odcinkowych (VSF) w Chinach stale się poprawiały wraz ze wznowieniem działalności gospodarczej począwszy od trzeciego kwartału. Wskaźniki operacyjne w branży VSF utrzymywały się na wysokim poziomie przez pozostałą część roku, a zapasy VSF na rynku niższego szczebla spadły poniżej historycznych poziomów, co wspierało popyt na rozpuszczalną masę celulozową (DP). Zrównoważony rozwój jest kamieniem węgielnym naszej strategii Thrive25, ponieważ staramy się być zaufanym, przejrzystym i innowacyjnym partnerem w budowaniu opartej na biologii gospodarki o obiegu zamkniętym. Niestety, ograniczenia produkcji znacząco wpłynęły na naszą wydajność operacyjną, powodując, że nie osiągnęliśmy naszych celów związanych z ekologią na ten rok. Cieszymy się, że poczyniliśmy znaczne postępy w osiąganiu naszych celów związanych z ludźmi i osiągnęliśmy najlepsze w historii wyniki w zakresie bezpieczeństwa. Pozostajemy niezłomni w naszym zobowiązaniu do osiągnięcia lub przekroczenia wszystkich naszych celów zrównoważonego rozwoju Thrive25.

Binnie stwierdził: Silniejszy bilans ze znacznie zmniejszonym profilem zadłużenia i zdrowymi rezerwami gotówkowymi zapewnia nam elastyczność w poruszaniu się po przeciwnościach związanych z cyklicznymi spadkami koniunktury i dobrze pozycjonuje firmę, aby realizować naszą strategię Thrive25, polegającą na zmniejszeniu ekspozycji na rynki papieru graficznego przy jednoczesnym inwestowaniu w rozwój na naszych rynkach docelowych. Utrzymujące się globalne wyzwania makroekonomiczne i ogólnie słabe nastroje konsumentów nadal wpływają na popyt na wiele naszych produktów. Niezależnie od stopniowego ożywienia na rynkach celulozy i papieru oraz biorąc pod uwagę wpływ planowanych przestojów konserwacyjnych, przewidujemy, że EBITDA za pierwszy kwartał roku obrotowego 2024 będzie niższa niż w czwartym kwartale roku obrotowego 2023.

Opracowano na podstawie informacji firmy Sappi

cript>