Markus Fietkau dyrektorem sprzedaży w EyeC
15 lis 2023 09:09

50-letni Markus Fietkau został mianowany na stanowisko dyrektora sprzedaży w firmie EyeC GmbH i od 1 października odpowiada za planowanie, wdrażanie oraz kontrolowanie działań sprzedażowych u globalnego dostawcy rozwiązań do kontroli druku. Zastąpił na tym stanowisku Ralpha Beiera, który w swojej nowej roli dyrektora ds. rozwoju biznesu skupi się teraz wyłącznie na rozwoju operacyjnym i strategicznym w globalnym środowisku firmy. Zarówno Fietkau, jak i Beier będą podlegać bezpośrednio zarządowi EyeC GmbH.

Posiadający imponujące osiągnięcia z przeszło 30-letniej pracy w wymagającym technicznej wiedzy środowisku sprzedaży, Markus Fietkau od początku października w roli dyrektora odgrywa kluczową rolę w dalszym rozwoju globalnej organizacji sprzedaży EyeC. Ten ekspert branżowy rozpoczął swoją karierę zawodową po ukończeniu szkoły średniej, odbywając praktykę jako handlowiec, a następnie poszerzył swoją wiedzę, uzyskując dyplom z administracji. Przed dołączeniem do EyeC w roli menedżera ds. globalnych klientów w kwietniu 2017 r., przez cztery lata pracował w dziale sprzedaży firmy poligraficznej z północnych Niemiec. Kolejne 10 lat spędził w sektorze logistyki w branży farmaceutycznej, gdzie pogłębił swoją wiedzę i poszerzył sieć kontaktów. Ostatnio zajmował stanowisko zastępcy dyrektora sprzedaży w EyeC i z powodzeniem opiekował się globalnymi klientami/potencjalnymi klientami z sektora poligraficznego oraz wspierał zespół sprzedaży. Na nowym stanowisku Fietkau będzie odpowiedzialny za globalne działania sprzedażowe firmy i ścisłą współpracę z partnerami handlowymi dla dalszego rozwoju EyeC.

Doświadczony ekspert ds. sprzedaży przejmuje obowiązki od Ralpha Beiera, który obejmie stanowisko dyrektora ds. rozwoju biznesu po ponad sześciu latach sukcesów w roli szefa sprzedaży w EyeC. Beier wnosi ze sobą ponad 40-letnie doświadczenie w dziedzinie technologii i wiele lat pracy w branży poligraficznej. Menedżer o bogatym doświadczeniu na arenie międzynarodowej skoncentruje się na rozwijaniu specjalnych projektów, produktów i rynków oraz identyfikowaniu strategicznych możliwości biznesowych.

Cieszymy się, mogąc powitać Markusa Fietkau jako nowego dyrektora sprzedaży w EyeC - mówi dr Ansgar Kaupp, dyrektor zarządzający EyeC. - Wraz z Ralphem Beierem na stanowisku dyrektora ds. rozwoju biznesu zyskaliśmy właśnie dwóch doświadczonych menedżerów o bogatym doświadczeniu w dziedzinie przedsiębiorczości, którzy dzięki swojej cennej wiedzy i pasji do sprzedaży zdążyli już opracować szereg opłacalnych strategii sprzedaży na rynkach lokalnych i międzynarodowych. Jest to najlepsza podstawa do wniesienia cennego wkładu w dalszy sukces EyeC - kontynuuje Kaupp.

Opracowano na podstawie informacji firmy EyeC

cript>