Technical Seminar i European Label Forum
16 lis 2023 10:00

FINAT (europejskie stowarzyszenie branży etykiet samoprzylepnych) podało już terminy wydarzeń na 2024 rok. Technical Seminar odbędzie się 20-22.11.2024 r. w Barcelonie, a European Label Forum – w dniach 22-24.05.2024 r. w Atenach.

Technical Seminar 2024 pod hasłem “Wąska wstęga 4.0. – Przyszłość przemysłu wąskowstęgowego z punktu widzenia technologicznego i zrównoważonego rozwoju” ma na celu przedstawienie firmom:

  • najnowszych zmian na arenie regulacyjnej,
  • nowych podłoży/mediów, technik, metodologii i najlepszych praktyk w zakresie drukowania i przetwarzania,
  • jak zachować zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, aby przekształcić wyzwania, które stoją przed branżą, w możliwości rozwoju.

Więcej informacji o wydarzeniu pojawi się po nowym roku.

European Label Forum odbędzie w dniach 22-24.05.2024 r. w Atenach. Jak co roku FINAT zaprasza społeczność branży etykiet do wykorzystania okazji do spotkania, nauki i zaangażowania się w dyskusje oraz dialog na temat wielu spraw branżowych. Wydarzenie jest wysoko oceniane ze względu na możliwości nawiązywania kontaktów oraz okazję do dzielenia się wiedzą.

Rejestracja na wydarzenie będzie możliwa po Nowym Roku.

Opracowano na podstawie informacji FINAT

cript>