Intergraf publikuje raport porównujący media drukowane i cyfrowe
4 lip 2024 14:00

Intergraf opublikował przegląd badań zatytułowany „Porównanie mediów drukowanych i cyfrowych”, oferujący dogłębną analizę zrównoważonego rozwoju, wydajności i postrzegania narzędzi komunikacji drukowanej i cyfrowej. To obszerne badanie źródeł wtórnych, syntetyzujące spostrzeżenia z ponad 75 badań, jest kluczowym źródłem zrozumienia zniuansowanej roli różnych mediów we współczesnej komunikacji.

W celu zwalczania błędnych przekonań i nadania drukowanym i cyfrowym środkom komunikacji ich prawdziwej wartości w procesie komunikacyjnym, Intergraf podjął się opracowania bilansu istniejących badań w tej dziedzinie. Intergraf opublikował raport podsumowujący wyniki projektu badawczego „Porównanie mediów drukowanych i cyfrowych”. Raport ten koncentruje się na czterech tematach: zrównoważonym rozwoju, czytelnictwie, marketingu i dyskryminacji cyfrowej.

Zrównoważony rozwój

Raport kwestionuje dominujące błędne przekonania na temat wpływu mediów drukowanych i cyfrowych na środowisko. W szczególności podkreśla, że sektor cyfrowy ma na nie coraz większy wpływ, biorąc pod uwagę globalne emisje, zużycie energii i produkcję odpadów. Analiza podkreśla potrzebę krytycznej opinii na temat ocen cyklu życia, które mogą być stronnicze, jeśli chodzi o podstawowe założenia.

Czytanie

Zagłębiając się w czytanie ze zrozumieniem i czytanie w czasie wolnym, raport podkreśla, że media drukowane pozostają kluczowe dla ułatwienia czytania ze zrozumieniem, retencji i uczenia się, szczególnie w edukacji. Podczas gdy media cyfrowe poszerzają definicję czytania, nie zastępują one wyjątkowych korzyści oferowanych przez druk. Oba media zapewniają wyraźne korzyści i powinny być postrzegane jako komplementarne, a nie wymienne.

Marketing

Pomimo rozwoju marketingu cyfrowego, marketing drukowany wnosi istotny wkład w marketing miks. Raport ilustruje, w jaki sposób media drukowane wzmacniają kampanie cyfrowe poprzez zwiększanie zaangażowania online, utrzymywanie klientów i stymulowanie zachowań zakupowych. Unikalna siła przyciągania druku oferuje firmom cenne narzędzie do utrzymania lojalności klientów.

Dyskryminacja cyfrowa

Utrzymująca się dyskryminacja cyfrowa w UE jest kolejnym centralnym punktem. Przepaść ta przejawia się w różnicach w dostępie, umiejętnościach i integracji w całej Europie w różnych dziedzinach cyfrowych, takich jak e-zdrowie, e-administracja i bankowość elektroniczna. Raport wskazuje na ciągłe wyzwania i potrzebę drukowania, aby zapewnić skuteczne dotarcie do wszystkich obywateli.

Raport Intergraf wzywa interesariuszy do uznania złożoności nieodłącznie związanej z porównywaniem mediów drukowanych i cyfrowych. Opowiada się za zrównoważoną perspektywą, która docenia uzupełniające się mocne strony każdego medium, zamiast postrzegać je jako substytuty. Ponadto raport wzywa do krytycznego podejścia do metodologii stosowanych w badaniach oceniających te narzędzia komunikacji.

Projekt przeglądu badań przeprowadzony przez Intergraf ma na celu informowanie o przyszłych dyskusjach i strategiach w dziedzinie komunikacji, marketingu i zrównoważonego rozwoju, promując bardziej zniuansowane zrozumienie wzajemnych relacji między mediami drukowanymi i cyfrowymi.

Dostęp do raportu

Raport „Porównanie mediów drukowanych i cyfrowych” jest dostępny do pobrania za pośrednictwem strony internetowej Intergraf (tutaj). Wypełnij formularz, aby otrzymać link do pobrania e-mailem.

Opracowano na podstawie informacji Intergraf