360° branży etykiet
6 gru 2016 14:58

Na ostatnim kongresie w Monako Stowarzyszenie Producentów Etykiet Samoprzylepnych FINAT zaprezentowało doroczny raport „360o branży etykiet”, opisujący podstawowe trendy mające wpływ na ten segment produkcji poligraficznej. Jules Lejeune, dyrektor zarządzający FINAT, przedstawił branżowe statystyki oraz pierwsze wnioski płynące z cyklicznego raportu FINAT RADAR, połączone z analizą europejskiego rynku wąskowstęgowego. Na początku br. Stowarzyszenie zainicjowało nowy projekt pod nazwą RADAR, będący ukazującą się co 6 miesięcy publikacją dostępną wyłącznie dla członków FINAT i opisującą bieżące trendy i liczby w całym łańcuchu dostaw w europejskiej branży wąskowstęgowej. RADAR daje naszym członkom coś, czego nie znajdą nig-dzie indziej – uważa prezes Stowarzyszenia Kurt Walker. – Publikacja prezentuje kluczowe dane o każdym europejskim regionie i segmencie rynku w porównaniu z innymi regionami świata. To niezwykle wyczerpujący raport, z którego korzystać powinni producenci etykiet, właściciele marek, dostawcy materiałów i analitycy rynku. W badaniu przeprowadzonym w celu publikacji premierowej edycji raportu wzięło udział ponad 50 producentów etykiet zrzeszonych w FINAT z każdego regionu Europy. Pytania koncentrowały się wokół obszarów trendów sprzedażowych i wysokości marż, danych produkcyjnych oraz planów inwestycyjnych. RADAR w praktyce Uczestnicy badania zostali poproszeni o wytypowanie obszarów o najwyższym potencjale wzrostowym w ciągu najbliższego półrocza w każdym segmencie rynku, jaki obsługują (napoje, żywność, farmacja, kosmetyki itp.), jak również o podanie wzrostu przychodów, jaki udało im się osiągnąć w 2013 roku. Pozyskane w ten sposób dane pozwolą każdemu producentowi etykiet na porównanie własnego biznesu z pewną średnią europejską oraz regionalną. Równoległe badanie zostało przeprowadzone wśród właścicieli marek, którzy zostali poproszeni o oszacowanie planów zakupowych na najbliższy rok. Celem takiego dwutorowego podejścia było zestawienie prognoz wzrostu producentów etykiet z planami zakupowymi ich zleceniodawców i obliczenie wskaźników, które będą możliwie najbardziej zbliżone do tego, co przyniesie przyszłość. Wykresy na s. 26 wskazują średni wzrost obliczony na podstawie danych z obu źródeł (producentów etykiet i właścicieli marek). Wzrost produkcji etykiet w Europie w 2013 roku i prognozy na rok 2014 n Średni wzrost przychodów europejskich producentów etykiet w 2013 r.: 5,15 proc. n Średni szacowany przez producentów etykiet wzrost przychodów do końca 2014 roku w poszczególnych segmentach rynku: 3,08 proc. n Średni prognozowany przez właścicieli marek wzrost nakładów etykiet w 2014 roku: 3,61 proc. Jako uzupełnienie danych historycznych oraz prognoz premierowa edycja raportu RADAR zawiera zarówno Europejski Indeks Etykietowy, jak i Europejski Indeks Maszyn Konwencjonalnych. Oba prezentują dane zebrane wśród członków FINAT – producentów etykiet i producentów maszyn konwencjonalnych na temat wzrostów/spadków kwartał do kwartału w poszczególnych segmentach. Każda kolejna edycja raportu będzie zawierała te wskaźniki, oferując członkom FINAT dostęp do kwartalnych indeksów charakteryzujących wolumen produkcji i sprzedaż maszyn. W publikacji znajdzie się również miejsce na specjalne artykuły związane z dynamicznymi zmianami na europejskim rynku etykiet. W pierwszej edycji właściciele marek zostali przepytani na okoliczność źródeł, w których zamawiają etykiety i czy rozważają zrezygnowanie z usługodawców zachodnioeuropejskich na rzecz producentów z innych regionów. To pytanie zostało zadane każdemu właścicielowi marki, a wnioski płynące z uzyskanych odpowiedzi są nieco prowokujące. W ciągu najbliższych 12 miesięcy ponad połowa badanych zamierza poważnie rozważyć przeniesienie części lub całości produkcji etykiet już przeniesionej poza region Europy Zachodniej z powrotem do źródła. Pozytywne dane Podczas kongresu w Monako Jules Lejeune przedstawił dane na temat produkcji etykiet w latach 1996-2013. W ciągu 17 lat rynek podwoił wolumen do wartości nieco ponad 6 mld m2. W 2013 roku ogólne zapotrzebowanie w porównaniu z rokiem 2012 wzrosło o 3,5 proc., przy czym większość tego wzrostu została wygenerowana w drugiej połowie roku – w przypadku podłoży z tworzyw sztucznych o 5,9 proc., zaś papierowych – o 3,3 proc. W podziale na regiony największy wzrost odnotowały kraje położone na wschodzie Europy – aż 6,9 proc., wzrost w pozostałych regionach był raczej skromny. Bazując na porównaniu pierwszych kwartałów 2013 i 2014 perspektywy na 2014 rok są pozytywne, zarówno w poszczególnych regionach, jak i segmentach rynku. Jules Lejeune zdefiniował cztery siły będące motorem branży etykiet: użytkownicy końcowi, innowacje technologiczne, zrównoważony rozwój oraz korporacje. Połączenie tych czterech sił ma największy wpływ na naszą branżę, ponieważ decyduje ono o podejmowanych inicjatywach i aktywnościach – konkluduje dyrektor zarządzający FINAT. AN

error: Kopiowanie zabronione!
cript>