AC&C HSH Group dodaje do oferty nowy produkt Đ PdfRecombiner
6 gru 2016 14:42

PdfRecombiner to narzędzie pozwalajšce użytkownikom prepress na transformację separowanych plików PDF do dokumentów kompozytowych, które mogš być edytowane, manipulowane i zapisywane w ten sam sposób, jak standardowe kompozytowe pliki PDF. Narzędzie to pozwala przede wszystkim na skuteczny i prosty import plików separowanych (np. z Quarka) do współczesnych systemów przetwarzajacych (workflows), w których zazwyczaj wymagane sš pliki kompozytowe (ze względu na trapping, zarzšdzanie kolorem czy też impozycję). PdfRecombiner korzysta z natywnej technologii przetwarzania plików PDF, dzięki której efektywnie rozpoznaje zawartoœć stron i stosuje algorytmy porównawcze, wraz z optymalizowanš alokacjš pamięci. Daje to znakomite osišgi czasowe, nawet przy pracy ze złożonymi dokumentami zawierajšcymi wiele obiektów. Cena programu: 395 USD. Opracowano na podstawie informacji firmy AC&C HSH Group

error: Kopiowanie zabronione!
cript>