ăCoœ się kroi w PileÓ
6 gru 2016 14:43

Pod takim hasłem odbywała się 9 grudnia ub.r. w drukarni IMC SA Winkowski Group w Pile (powstałej jako wydzielony podmiot grupy Winkowski) uroczystoœć uruchomienia nowej maszyny wykrawajšcej Heidelberg 304 C (jej obecna nazwa to Dymatrix 105 CSB Pro). Jest to pierwsze tego typu urzšdzenie w Polsce; zbudowane jest modułowo z czterech stacji: nakładania, wykrawania, wyłamywania i wykładania z możliwoœciš rozdzielania na użytki. Uroczystoœć rozpoczęli Tadeusz i Piotr Winkowscy Đ prezesi zarzšdu IMC SA Winkowski Group podkreœlajšc, że zakup tej maszyny jest dowodem na to, że drukarnia się rozwija i będzie to czynić nadal. Panowie przy tej okazji wspomnieli o tytule Lidera Nowych Technologii, jaki dzień wczeœniej drukarnia Winkowski otrzymała w konkursie organizowanym przez redakcję Poligrafiki. Krzysztof Pindral Đ prezes Heidelberg Polska złożył na ręce szefów firmy goršce gratulacje podkreœlajšc, że zdobycie głównej nagrody w pierwszym w historii takim konkursie jest dużym osišgnięciem. Następnie podkreœlił, że niewštpliwie zalety nowego urzšdzenia będš wyróżniać drukarnię wœród jej konkurentów. W uroczystoœci wzięli udział również dr Jurgen Rauter Đ dyrektor działu maszyn introligatorskich firmy Heidelberger Druckmaschinen AG, Frank Schmid Đ dyrektor działu maszyn introligatorskich opakowaniowych tejże firmy oraz liczna grupa klientów IMC i firmy Heidelberg Polska Sp. z o.o., przedstawiciele władz i prasy branżowej. Uczestnicy spotkania tuż przed uroczystoœciš obejrzeli drukarnię Đ zarówno jej zakład przy ulicy Okrzei, jak i przy ulicy Warsztatowej w Pile. MD