ADAST 507 DIPołšczenie jakoœci offsetowej z cyfrowym workflow
6 gru 2016 14:42

Maszyny serii 507, formatu B3, z technologiš CtP produkowane sš w konfiguracji cztero- lub pięciokolorowej, z niskim lub wysokim wykładaniem, z odwracaniem lub bez. Adast twierdzi, że maszyny te zapewniajš wysokš efektywnoœć dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu cyfrowego workflow oraz technologii laserowej, a także wysokš jakoœć przy użyciu technologii bezwodnego druku offsetowego Đ raster do 200 lpi. Z centralnego pulpitu sterowniczego przeprowadzany jest cały proces przygotowania zlecenia od przewijania płyty offsetowej, mycia obcišgów offsetowych, naœwietlania płyty oraz jej czyszczenia aż po sterowanie procesu drukowania łšcznie z ewentualnymi korektami registrów i natężenia farby. Za pomocš ekranu dotykowego przeprowadzane jest sterowanie maszyny łšcznie ze sterowaniem procesu kompleksowego przewijania, naœwietlania oraz czyszczenia płyty, mycie obcišgu offsetowego, sterowanie registrów i zespołów farbowych oraz sterowanie suszenia IR. Jednostki składajš się z 32 diod laserowych, które sš zainstalowane na każdym zespole drukujšcym i zapewniajš naœwietlanie obrazu na wszystkich jednostkach w cišgu 2,75 minuty przy 1270 dpi. Diody laserowe wysyłajš promienie podczerwone o długoœci 830 nm. Taœma płyty offsetowej PEARLdry przewija się wewnštrz cylindra matrycowego z jednej rolki na drugš. Zapas materiału na jednej rolce wystarcza na wykonanie 37 prac. Przewinięcie oraz wykonanie płyty na wszystkich zespołach trwa ok. 2 minut. Wymiana rolek jest prosta i zapewnia oszczędnoœć czasu. W czasie wypalania pracy cylindry matrycowe sš odłšczone od maszyny i obracajš się z prędkoœciš 300 obrotów/min. Tym samym zostaje skrócony czas naœwietlania przy wysokiej dokładnoœci wypalenia obrazu na płycie. Myjka obcišgów offsetowych sterowana jest z ekranu dotykowego, na którym można wybierać różne systemy mycia. Oprócz wstępnie ustawionych trybów pracy można opracować własne do mycia œrodkiem czyszczšcym, wodš oraz suszenia. Czas mycia obcišgów offsetowych w systemie podstawowym wynosi ok. 1,5 minuty. Po wypaleniu obrazu na płycie trzeba jš oczyœcić. Urzšdzenie czyszczšce składa się z częœci do czyszczenia na sucho oraz na mokro. Odwracanie dostarczane na życzenie umożliwia jedno- lub obustronne drukowanie. Przestawienie jest proste i trwa tylko kilka minut. Prawidłowe przestawienie jest sprawdzane i sygnalizowane za pomocš diod LED na oddzielnym wyœwietlaczu. Z pulpitu wykładania można przeprowadzać kompletne sterowanie maszyny; niektóre funkcje sš zdublowane w celu przyœpieszenia oraz ułatwienia obsługi. Zespół farbowy składa się z 18 wałków, z tego 4 rozcierajšcych i 4 nanoszšcych. Trzy wałki nanoszšce wyposażone sš dodatkowo w posuw osiowy, co eliminuje zjawisko tzw. szablonowania. Standardowe wyposażenie maszyny zawiera zespół regulacji temperatury układu farbowego, zdalne sterowanie kałamarzy farbowych oraz registrów, myjkę obcišgu offsetowego i urzšdzenie proszkujšce. Cechy charakterystyczne Technologia drukowania cyfrowego umożliwia skrócenie czasu wykonania zlecenia, obniżenie kosztów przygotowania zlecenia, eliminację błędów w ramach przygotowania, wprowadzanie poprawek przed rozpoczęciem drukowania, eliminuje problemy równowagi farba-woda. Optymalne wykorzystanie przewidywane jest w granicach 500-5000 odbitek. Maszyna z technologiš CtP pozwala na oszczędnoœć kosztów materiałowych w przygotowaniu (film, œrodki chemiczne...) oraz na obniżenie iloœci makulatury w wyniku szybkiego przygotowania maszyny do druku. Proces przygotowania płyt jest w pełni ekologiczny. Czas naœwietlania płyt w maszynie wynosi 2,75 minuty przy 1270 dpi. Opracowano na podstawie materiałów firmy Ankovo

error: Kopiowanie zabronione!
cript>