Adobe Photoshop 7.0 CE już w sprzedaży
6 gru 2016 14:42

Firma Adobe Systems przedstawiła Adobe Photoshop 7.0 CE, œrodkowoeuropejskš wersję programu będšcego standardem profesjonalnego przetwarzania obrazu. Photoshop 7 CE umożliwia m.in. użycie polskich liter w nazwach plików, synchronizację klawiatury i współpracę z polskimi wersjami Adobe InDesign 2.0 PL i Acrobat 5.0 PL. Rozszerzone funkcje wersji CE dla polskich użytkowników: Ľ Type Tool Đ narzędzie do pisania i poprawiania tekstu umożliwia pisanie w języku polskim, a także cyrylicš, alfabetem tureckim, greckim i w językach państw bałtyckich. Rozszerzone wsparcie dla polskich pism i fontów. Ľ Copy/Paste Đ za pomocš funkcji Kopiuj i Wklej można kopiować tekst z i do aplikacji Adobe InDesign 2.0 PL i Acrobat 5.0 PL, a także z Simple Text (dla Macintosha) oraz Notatnika, Wordpadu i programu Microsoft Word (dla Windows). Ľ Przeglšdarka plików Đ wspiera polskie znaki w nazwach plików, umożliwia porzšdkowanie wg polskiego alfabetu. Ľ Grupowanie czcionek według języków Đ pisma mogš być porzšdkowane według języków, a dopiero w drugiej kolejnoœci alfabetycznie. Funkcję tę można wyłšczyć. Ľ Synchronizacja klawiatury Đ umożliwia przełšczanie na automatycznš synchronizację danego typu klawiatury z wybranš czcionkš. Adobe Photoshop 7.0 CE dla wszystkich platform będzie dostępny w drugim kwartale 2002 roku za zalecanš cenę 3530 zł. Zarejestrowani użytkownicy wczeœniejszych wersji programu mogš otrzymać uaktualnienie do wersji 7.0 CE za 820 zł. Informacje o innych wersjach językowych, a także cenach, uaktualnieniach i zasadach pomocy technicznej w innych krajach sš dostępne na stronach WWW firmy Adobe. Na podstawie informacji firmy Adobe