Agfa wprowadza system Apogee Series3
6 gru 2016 14:42

Agfa wprowadza na rynek Apogee Series3, nowš generację systemu wydawniczego Apogee. Nowa wersja oferuje lepszš automatyzację, większš kontrolę, otwartoœć, łatwe skalowanie i jeszcze prostszš obsługę. Firma Agfa, która była jednym z inicjatorów wprowadzenia standardu JDF, pozwoliła w systemie Apogee Series3 na import plików JDF, co dodatkowo rozszerza możliwoœci konfiguracji i upraszcza przepływ pracy. Dzięki większej możliwoœci skalowania nowy system Apogee pozwala firmom dowolnej wielkoœci Đ od małych drukarń po wielkie przedsiębiorstwa działajšce globalnie Đ korzystać z zalet automatyzacji procesu wydawniczego. Wersja Series3 zawiera szereg udoskonaleń wprowadzonych z inicjatywy klientów, np. elastyczne sterowanie procesem i wyższy poziom automatyzacji. W każdym rozwišzaniu można łatwo zastosować wyrównywanie obcišżenia (podział zadań pomiędzy wiele identycznych stanowisk), poczynajšc od normalizacji, poprzez rastrowanie, aż po proofing i druk. Zdalne przesyłanie materiałów w formie cyfrowej jest równie łatwe, jak wysyłanie prac do lokalnych urzšdzeń wyjœciowych. Apogee Series 3 pozwala także wybrać tryb pracy ze zmontowanymi arkuszami lub montażem w ostatniej chwili (late-binding). Aby zminimalizować ryzyko błędów i odpowiedzialnoœci za nie, Agfa włšczyła do systemu najnowszš wersję rozwišzania ăCertified PDFÓ firmy Enfocus, która umożliwia wszystkim uczestnikom procesu produkcyjnego ustalenie, kto, kiedy i w jaki sposób utworzył bšdŸ zmodyfikował dany plik PDF. Dzięki dodaniu obsługi standardu JDF system Apogee Series3 zwiększa możliwoœci modułu zarzšdzania produkcjš Apogee Pilot. JDF to zestaw otwartych, rozszerzalnych standardów cyfrowych kart zadań (job tickets), zapisanych w języku XML, które tworzš elastyczne, kompleksowe rozwišzanie obejmujšce cały proces wydawniczy Đ od chwili złożenia zamówienia przez klienta aż po dostarczenie gotowego, wydrukowanego nakładu. Format JDF wišże systemy zarzšdzania i informowania (oraz rezultaty ich pracy) z sektorem produkcyjnym. Opracowano na podstawie informacji prasowej

error: Kopiowanie zabronione!
cript>