Agora inwestuje w oprogramowanie Enfocus
6 gru 2016 14:42

Agora SA, wydawca ăGazety WyborczejÓ, zakupiła 19 kopii narzędzia do edycji plików PDF Đ PitStop Server firmy Enfocus. Dzięki temu wszystkie lokalne oddziały ăGWÓ zostały wyposażone w oprogramowanie, które znacznie usprawni pracę przy przygotowaniu gazety do druku. Sylwester Zacheja, szef działu prepress ăGWÓ stwierdził, że Agora już na poczštku roku wybrała format PDF jako najlepszy do wydajnej i dokładnej pracy cyfrowego workflow, a teraz nadszedł czas zakupu odpowiedniego, przyjaznego narzędzia do edycji materiałów. Dotychczas przepływ plików w dziale prepress ăGWÓ opierał się na formacie PostScript. PitStop Server umożliwił też nowe elektroniczne przedsięwzięcie Agory: Chodzi o dystrybucję dziennych wydań ăGWÓ w formacie PDF we współpracy z dwiema firmami Đ NewspaperDirect i PEPC News. Dzięki wykorzystaniu ich kanałów dystrybucyjnych możemy dostarczać ăGWÓ do hoteli, na lotniska, a więc turystom przebywajšcym na zagranicznych wakacjach Đ tłumaczy Sylwester Zacheja. PitStop Server nie tylko zapewnia wydajnoœć zautomatyzowanego workflow, ale posiada też szablony profili stosowanych w preflightingu dla różnych rodzajów mediów. Wraz z funkcjš Profile Editor pozwalajš one na stworzenie nowych profili lub dostosowanie już istniejšcych do opracowywanych dokumentów. Profile pozwalajš także na zmianę i wprowadzenie na stałe różnych parametrów, takich jak: rozmiar podłoża, rodzaj fontu, konwersja z kolorów miejscowych na CMYK, naddruk czarnego tekstu. Kolejna funkcja, jakš oferuje PitStop Server, to automatyczne generowanie raportów na temat każdego pliku okreœlajšcych błędy i ostrzegajšcych przed nimi. Na podstawie informacji firmy Enfocus opracował SS