Arctic Paper w krainie komiksów
6 gru 2016 14:44

Podczas weekendu 15-17 paŸdziernika br. w Łódzkim Domu Kultury odbyła się piętnasta edycja Międzynarodowego Festiwalu Komiksu. Jednym z głównych sponsorów tego wydarzenia była firma Arctic Paper Polska Sp. z o.o. Wszystkie materiały reklamowe promujšce to wydarzenie, m.in. plakaty, ulotki, bilety oraz katalog festiwalu zostały wydrukowane na produkowanym przez firmę Arctic Paper papierze Amber Graphic. Międzynarodowy Festiwal Komiksu to jedna z największych tego typu imprez w Europie. Podczas trzech dni miłoœnicy komiksu z kraju i zagranicy brali udział w wielu atrakcjach takich jak ăkomiks sessionÓ, czyli rysowanie na żywo, prelekcje i prezentacje, projekcje filmów, spotkania z wydawcami oraz spotkania panelowe. Ale przede wszystkim mieli szansę spotkać się i porozmawiać z najbardziej znamienitymi twórcami tego gatunku. Dotychczas festiwal swojš obecnoœciš uœwietniły œwiatowe sławy takie jak: Grzegorz Rosiński, Pat Mills, Clint Longley, Zbigniew Kasprzak i Karel Saudek oraz nasi rodzimi klasycy rysowanych opowieœci, m.in.: Henryk Chmielewski, Tadeusz Baranowski, Janusz Christa, Bogusław Polch, Szarlota Pawel i Bohdan Butenko. Co roku gwoŸdziem programu festiwalowego jest konkurs komiksowy, w którym ponad stu autorów z całego œwiata prezentuje swoje prace oceniane przez profesjonalne jury. Najlepsze z nich publikowane sš w festiwalowym katalogu. Dużym powodzeniem wœród uczestników cieszy się również kiermasz wydawnictw komiksowych, których co roku w Polsce jest coraz więcej. Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper Polska