Automatyzacja procesu odbioru odpadu/ścinki
16 lip 2021 08:16

Odpad i pył w otoczeniu urządzeń produkcyjnych uznawane są za materiał zakłócający, który musi zostać przetransportowany w celu oczyszczenia środowiska pracy ludzi oraz maszyn. 

Jest również najczęściej pierwszą przyczyną ograniczenia wydajności produkcji, ale także zwiększa ryzyko pożarowe poprzez zajmowanie przestrzeni produkcyjnej. Odpad ma wpływ na zanieczyszczenie procesu, jak również produktu i niestety środowiska. Duża ilość powstającego odpadu wymaga zawsze zaangażowania pracowników i sprzętu, a to generuje znaczne koszty.

Jednym z rozwiązań wspierających jest automatyczny system odbioru i zagospodarowania odpadu zaprojektowany oraz montowany przez Nestro. Opiera się on na transporcie pneumatycznym z użyciem separatorów i filtrów NFP JET lub mechanicznych w zależności od wymagań miejscowych, jak również na belownicach, rozdrabniaczach firmy Balemaster Europe, której jesteśmy partnerem i przedstawicielem w Polsce. Separatory Nestro dostępne są dla strumienia powietrza od 7500 do 38 000 m3/h. Oddzielenie odpadu od strumienia powietrza następuje w 6 obrotowych komorach; separatory te mogą pracować zarówno na podciśnieniu, jak i nadciśnieniu. Konstrukcja separatorów umożliwia ciągły odbiór ścinek papieru i wstęgi papierniczej z 2 spośród 6 komór separatora.

Nasze systemy automatyzacji odbioru odpadu mają również zastosowanie przy przetwarzaniu tektury falistej za pomocą połączonych maszyn drukarskich i wykrawających. Tektura falista, czyli materiał biodegradowalny składający się wyłącznie z surowców odnawialnych i nadający się doskonale do recyklingu, jest pneumatycznie odsysana; wielkości odpadu z maszyn takich jak np. BOBST dochodzą do rozmiarów 15-20x2000 mm. Automatyzujemy również obszary związane z rozdrabnianiem makulatury przez rozdrabniacze poziome, przeznaczone do arkuszy odpadów. Proces utylizacji wspierają przenośniki taśmowe lub system pneumatyczny. System pneumatyczny Nestro ma wiele zalet, ponieważ zastosowane są tu energooszczędne wentylatory do czystego powietrza o sprawnościach powyżej 85 proc., istnieje możliwość płynnej regulacji pracy wentylatorów przez zastosowanie przemiennika częstotliwości, a także występuje niski poziom hałasu filtra (poniżej 76 dB) z uwagi na to, że wentylator jest zabudowany w dźwiękochłonnej kabinie.

Jakie są korzyści z automatyzacji procesu odbioru odpadu?

Automatyzacja powoduje uwolnienie mocy przerobowych, siły roboczej i sprzętu, pozwalając na zwiększenie wydajności produkcji nawet o 30 proc. oraz umożliwiając pracę w trybie ciągłym. 

Ma także wpływ na możliwość produkcji opakowań dla branż „czystych” (branża spożywcza, farmacja), jak również powoduje zwiększenie przychodów ze sprzedaży odpadu do recyklingu.

Jak robi to Nestro?

Od początku działalności w 1977 roku kierujemy się mottem „Czyste rozwiązania”, ponieważ uważamy, że w zmieniającym się intensywnie świecie nie wystarczy już proponować produktów, lecz należy proponować rozwiązania, np. ekoinnowacyjne i ekorozwojowe. 

Dlatego jako firma staramy się przede wszystkim zadowolić naszego klienta, nie wysuwać naszego produktu na pierwszy plan, lecz dowiedzieć się, czego oczekuje klient, a następnie dopasować nasz produkt tak, aby spełniał jego oczekiwania. Właśnie z tego powodu Nestro tworzy kompletne rozwiązania różnych systemów dla ważnych branż przemysłu. Nasza dewiza w tym działaniu to: rozwiązania elastyczne i przyszłościowe, optymalne dla klientów, bezpieczne dla ich pracowników.

W przypadku wszystkich projektów zarówno w kraju, jak i za granicą klienci Nestro czerpią korzyści z planowania kompletnych rozwiązań, od przyjęcia postawionego problemu i planowania urządzenia do rozruchu i przeszkolenia personelu. 

Indywidualne i zależne od specyfiki danego zakładu wymagania wobec poszczególnych urządzeń do odsysania oraz oczyszczania są dla firmy za każdym razem nowym wyzwaniem. Do tych warunków dostosowana jest technologia Nestro ze swoją dużą elastycznością i przystosowaniem do różnych warunków pracy. 

W firmie Nestro klient otrzymuje wszystko „z pierwszej ręki”. Oprócz planowania i projektowania optymalnych rozwiązań dla klienta oraz własnej produkcji elementów urządzeń, urządzenia są instalowane i uruchamiane przez własny wysoko wykwalifikowany personel.

W Polsce automatyzacją procesu odbioru odpadu zajmują się inżynierowie sprzedaży:

Jakub Mąka / tel. kom.: 509 516 900 / j.maka@nestro.pl

Mariusz Baranowski / tel. kom.: 735912 262 / m.baranowski@nestro.pl

www.nestro.pl 

Artykuł sponsorowany

 

cript>