Branża poligraficzna 2012/2013
6 gru 2016 14:56

Miniony rok w branży poligraficznej upłynął pod znakiem wyzwań związanych m.in. z kryzysem w strefie euro. Aby zadbać o dalszy rozwój biznesu, firmy z sektora stawiają na eksport usług, dywersyfikację bazy klientów i wejście na rynek internetowy. Rok 2013 będzie dla przedsiębiorstw czasem przechodzenia na nowe technologie, głównie cyfrowe. Według szacunków ekspertów KPMG i PBKG, wartość rynku ma wzrosnąć z 12,2 mld zł w 2012 r. do 14 mld zł w 2014 r. Rok 2012 – podsumowanie W branży poligraficznej rok 2012 zapisał się jako czas wytężonych prac nad podnoszeniem poziomu operacyjności. Według Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) wiele firm miało trudności z utrzymaniem płynności finansowej, a wartość należności krótkoterminowych rosła1. Przedsiębiorstwa podejmowały więc działania przyczyniające się do rozwoju technologicznego i biznesowego. Impulsem była dla nich m.in. drupa, która zgromadziła w maju 1850 wystawców2. Te najważniejsze targi sektora na świecie ożywiły rynek, gdyż wiele firm zdobyło nowe kontrakty. Branża warta w tym roku 12,2 mld zł – według raportu firmy doradczej KPMG „Rynek poligraficzny w Polsce 2012” opracowanego we współpracy z Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga – stawiała na rozwiązania optymalizujące funkcjonowanie przedsiębiorstw. Miniony rok postawił przed światową i krajową gospodarką, a tym samym branżą poligraficzną wiele wyzwań związanych z kryzysem ekonomicznym. Nie zaskakuje więc to, że polscy poligrafowie formułują ostrożne prognozy dotyczące rynku. Jak wynika z danych GUS z listopada ub.r., wskaźnik ogólnej oceny koniunktury przez tę gałąź przemysłu jest na niskim poziomie. Widać jednak wyraźnie, że pomimo kłopotów firmy znajdują efektywne sposoby adaptacji do nowych warunków, czy to przez eksport usług (głównie do krajów EU), optymalizację procesów, czy wreszcie przez dywersyfikację bazy klientów i wejście na rynek internetowy (system web2print) – mówi Stanisław Pieczara, PSG marketing manager, Xerox Polska. Szanse i wyzwania w 2013 roku Z ubiegłorocznego raportu KPMG i PBKG wynika, że firmy poligraficzne liczą w ciągu najbliższych lat na wzrost sprzedaży i rozwój technologii. Na kondycję sektora wciąż będą wpływać kryzys w strefie euro oraz inne czynniki makroekonomiczne. OECD prognozuje spadek polskiego PKB do 1,6 proc. w 2013 roku. M.in. dla branży poligraficznej oznacza to czas poszukiwania lepszych rozwiązań zwiększających efektywność kosztową lub poszerzających źródła przychodu. Niektóre segmenty rynku poligraficznego, szczególnie rynek druku dziełowego, czekają spore zmiany związane z silną nadpodażą książek i zastojami płatniczymi. Skieruje to uwagę wydawców i drukarń dziełowych w kierunku druku cyfrowego. Ponadto sytuacja w sektorze bankowym pokazuje, że struktura finansowania przedsiębiorstw poligraficznych może ulec zmianie, gdyż trudniej będzie o uzyskanie środków na budowę i rozwój biznesu. Mamy jednak nadzieję, że branża będzie się rozwijać w stabilnym tempie – mówi Stanisław Pieczara. Raport KPMG i PBKG 2012 wskazuje, że wartość rynku poligraficznego do końca 2014 roku może przekroczyć 14 mld zł. Oznacza to miarowy wzrost i ugruntowanie pozycji polskiego sektora, obecnie sklasyfikowanego na 6. miejscu w UE pod względem wielkości zatrudnienia. Opracowano na podstawie materiałów firmy Xerox

error: Kopiowanie zabronione!
cript>