Branża poligraficzna nie zwalnia tempa
16 lip 2021 08:21

Na początku tego roku eksperci szacowali, że w 2021 roku branża leasingowa wróci do poziomu finansowania sprzed pandemii i udzieli łącznego finansowania o wartości przekraczającej 77,8 mld zł. Tymczasem, według danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL), już po pięciu miesiącach 2021 roku firmy leasingowe udzieliły finansowania w formie leasingu i pożyczki na łączną kwotę 36,7 mld zł, osiągając dynamikę wzrostu na poziomie prawie 56 proc. r/r. W omawianym okresie łączne finansowanie na inwestycje w maszyny i urządzenia wyniosło 9,5 mld zł, przy ponad 26 proc. dynamice r/r dla tego segmentu. 

Branża poligraficzna nie zwalnia tempa

Kondycja branży poligraficznej również napawa optymizmem. Po chwilowym spowolnieniu spowodowanym pandemią branża poligraficzna w 2021 roku notuje wzrost dynamiki finansowania maszyn, co będzie wsparte odbiciem gospodarki, bazującym zarówno na eksporcie, jak i mocnym popycie krajowym. Według szacunków ZPL, w obszarze finansowania maszyn za pomocą leasingu odbicie osiągnie poziom 10,4 proc. 

Poligrafia dość mocno oparta jest na eksporcie. Wysoka jakość usług i produktów w korelacji ze stosunkowo niskimi kosztami pracy sprawia, że polskie firmy poligraficzne mogą skutecznie konkurować na rynku międzynarodowym. Polscy przedsiębiorcy chcą się rozwijać i mają coraz więcej możliwości w zakresie finansowania nowoczesnego parku maszyn czy automatyzacji procesów produkcji, co niewątpliwie przyczynia się do wzmocnienia pozycji firmy nie tylko na rynku polskim, ale staje się również kartą przetargową w rywalizacji z firmami zagranicznymi. W PKO Leasing dostrzegamy potencjał rynku poligraficznego i chcemy go wspierać, oferując naszym klientom różnorodne, nowoczesne rozwiązania. W PKO Leasing przedsiębiorcy mają do wyboru zróżnicowaną ofertę produktów finansowych, zaczynając od leasingu, szybkiego i uproszczonego procesu finansowania, ofert promocyjnych, kończąc na szeroko dostępnych programach wsparcia takich jak choćby program COSME czy InnovFin. Klient może sfinansować zakup sprzętu przy wykorzystaniu leasingu finansowego, operacyjnego oraz leasingu zwrotnego lub pożyczki. Cieszymy się, że nasza oferta spotyka się z zainteresowaniem ze strony zarówno małych oraz średnich przedsiębiorstw, jak i dużych firm. Obecnie jesteśmy liderem w obszarze finansowania maszyn i urządzeń. Po pierwszych sześciu miesiącach 2021 roku udzieliliśmy łącznego finansowania na kwotę 1,65 mld zł, przy rekordowej, ponad 63 proc. dynamice wzrostu mierzonej rok do roku – komentuje Piotr Klimczak, dyrektor Rynku Maszyn i Urządzeń w PKO Leasing.

Finansowanie inwestycji. Co wybrać?

Dla większości firm leasing okazuje się najbardziej odpowiednią formą finansowania inwestycji. Jest to szczególnie korzystne rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie zawsze mogą wyłożyć swój kapitał. Decyzja o tym, aby sfinansować zakup urządzeń poligraficznych leasingiem niesie za sobą szereg korzyści – przekonuje Piotr Klimczak. – Przedsiębiorca nie wykorzystuje środków własnych, nie obciąża swojej zdolności kredytowej, korzystając jednocześnie z zakupionego urządzenia. Leasin- giem może sfinalizować nawet do 100 proc. wartości przedmiotu. Z reguły jednak przy umowie leasingowej przedsiębiorca jest zobowiązany do zaangażowania swoich środków finansowych jedynie we wkład własny, co sprawia, że może przeznaczyć gotówkę na inne cele – bieżące bądź inwestycyjne. Natomiast koszty późniejszych rat mogą być pokrywane już z dodatkowych przychodów pozyskiwanych z pracy nabytego urządzenia – dodaje. 

Na co może liczyć przedsiębiorca?

W PKO Leasing okres finansowania w formie leasingu maszyn poligraficznych wynosi do 7 lat. Możliwe jest finansowanie zarówno nowych, jak i używanych maszyn i urządzeń, w tym również tych kupionych za granicą. Warunkiem jest, aby w momencie wykupu nie były starsze niż 12 lat. Przedsiębiorca, w procedurze uproszczonej, może otrzymać finansowanie nawet do 500 tys. złotych. Ogromną rolę w podjęciu decyzji o wyborze leasingobiorcy odgrywają również szybkość podejmowania decyzji i automatyzacja procesów finansowania. 

Branża poligraficzna jest rynkiem o ogromnym potencjale. To nie tylko druk materiałów reklamowych, ulotek, książek, ale również świetnie rozwijający się przemysł maszyn fleksograficznych – podkreśla Piotr Klimczak. – Zakup coraz bardziej nowoczesnych maszyn, coraz większy nacisk kładziony na automatyzację procesów produkcji wymagają odpowiednich i atrakcyjnych instrumentów finansowania. PKO Leasing odpowiada na tę sytuację rynkową, oferując zróżnicowaną ofertę produktów i usług leasingowych. Przedsiębiorca z branży poligraficznej ma możliwość korzystania z programów z gwarancją unijną, a dzięki temu finansowania przedsięwzięć innowacyjnych. 

Program COSME skierowany jest do MŚP, zatrudniających poniżej 250 pracowników i uzyskujących przychody nieprzekraczające 50 mln euro. Finansowanie mogą uzyskać m.in. przedsiębiorcy bez wkładu własnego, bez historii kredytowej bądź o krótkim okresie działalności (start-upy). Wśród korzyści wymienić można również brak konieczności przedstawienia dodatkowych zabezpieczeń, wydłużony okres spłaty czy minimum formalności.

PKO Leasing, jako lider wśród firm lea-singowych, korzystający z unijnych instrumentów finansowych, oferuje przedsiębiorcom między innymi program InnovFin, współfinansowany przez Europejski Fundusz Inwestycyjny. Leasing z gwarancją InnovFin stanowi atrakcyjną formę finansowania innowacyjnego biznesu, który z natury jest obciążony większym ryzykiem inwestycyjnym. Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie przez aplikującą firmę przynajmniej jednego z czternastu kryteriów innowacyjności, które mają bardzo szeroki zakres. 

Opracowano na podstawie materiałów firmy PKO Leasing

 

cript>