Creo w ofercie Scorpio
6 gru 2016 14:43

Jak już anonsowaliœmy w wydaniu styczniowym, od poczštku bieżšcego roku firma Scorpio wprowadziła do oferty, na zasadzie wyłšcznoœci, rozwišzania prepress firmy Creo. W ramach podpisanej umowy ten najbardziej znany œwiatowy producent termicznych systemów CtP jest reprezentowany przez Scorpio w zakresie pełnej gamy produktowej, poczšwszy od systemów gazetowych, poprzez urzšdzenia do formatu B2 i B1, na urzšdzeniach VLF kończšc. Współpraca obejmuje także takie rozwišzania, jak: skanery, naœwietlarki CtF, proofery oraz kompletne oprogramowanie do przygotowalni. Creo od pewnego czasu było zainteresowane zmianš dystrybutora i to nie tylko w Polsce, ale także w krajach sšsiednich, a jednš z przyczyn takiego nastawienia była chęć wejœcia na rynek z własnymi płytami termicznymi i współpraca z firmami, które majš doœwiadczenie w handlu materiałami. Jak donosi Scorpio, pierwsze testy nowych pozytywowych płyt termicznych (Creo PTP), przeprowadzone w kilku krajowych drukarniach, wywołały spore zainteresowanie na rynku. Plany handlowe obu firm na kolejne lata zakładajš zintensyfikowanš sprzedaż urzšdzeń Creo w Polsce, tak aby w możliwie krótkim czasie zbliżyć się do udziału, jaki ta międzynarodowa firma ma na innych rynkach, a który wynosi œrednio 36%. Opracowano na podstawie informacji firmy Scorpio