Czasopisma już nie Prószyńskiego
6 gru 2016 14:42

W połowie lutego ze struktur firmy Prószyński i S-ka wydzieliła się spółka Prószyński i S-ka Czasopisma Sp. z o.o. obejmujšca 11 spoœród wydawanych przez to wydawnictwo tytułów prasowych. W tydzień póŸniej podpisana została umowa przedwstępna dotyczšca zakupu czasopism przez Agorę SA. Członek zarzšdu Agory poinformował, że obie strony negocjowały warunki tej transakcji już od 5 miesięcy. Oferta Agory została zaakceptowana przez Prószyńskiego, ponieważ Đ w odróżnieniu od ofert innych potencjalnych nabywców Đ nie ogranicza się do kupna tytułów, lecz gwarantuje pracę zatrudnionym w nich pracownikom oraz rozwój czasopism. Przypomnijmy, że chodzi o takie m.in. popularne tytuły, jak: ăPoradnik DomowyÓ, ăCztery KštyÓ, ăDzieckoÓ, ăWiedza i ŻycieÓ. Powodem sprzedaży była pogarszajšca się sytuacja finansowa czasopism Prószyńskiego, zwišzana z dekoniunkturš na rynku oraz inwestycjami dokonanymi przez to wydawnictwo m.in. w sieć dystrybucji ksišżek i księgarnię internetowš, które nie okazały się tak udane, jak się spodziewano. Agora zamierza utworzyć oddzielny pion dla przejętych czasopism. Opracowano na podstawie ăGazety WyborczejÓ z 19.02.2002