Druga KBA Cortina dla Beneluksu
6 gru 2016 14:43

Belgijskie przedsiębiorstwo De Persgroep w Asse pod Brukselš zamówiło trzeciš z kolei, a drugš w krajach Beneluksu nowej generacji maszynę do bezwodnego druku offsetowego KBA Cortina. Nasze zainteresowanie rotacjš KBA Cortina datuje się od roku 2000, kiedy po raz pierwszy prezentowano jš na targach drupa. Intensywny okres testów oraz ubiegłoroczna ostateczna próba w warunkach produkcyjnych przekonały nas, że maszyna ta spełni nasze oczekiwania Đ mówi John Peirlinckx, dyrektor techniczny De Persgroep. Đ 48-stronicowa Cortina rozszerzy naszš ofertę w produkcji gazet, czasopism i akcydensów. Ponadto oczekujemy, że minimalna iloœć makulatury, znaczne skrócenie czasu przyrzšdu, zmniejszenie personelu obsługi znaczšco obniżš koszty produkcji. KBA Cortina zostanie zainstalowana w De Persgroep na poczštku 2005 roku; będš to trzy 16-stronicowe wieże, trzy urzšdzenia do automatycznej zmiany zwojów Pastomat RC, trzy przerzutki, nadbudówki złamywaka z dwoma lejami, złamywaka klapowego KF 5 i zszywarki składek. Podwójnej szerokoœci maszynę wyposażono w najnowszš technikę sterowania urzšdzeniami: automatycznej zmiany płyt, dostarczania farb i myjki obcišgów. KBA Cortina zadrukowuje wstęgę papieru o szerokoœci 1460 mm, długoœć odcięcia wynosi 520 mm, a maksymalna wydajnoœć 40 000 obrotów cylindra/h. Na podstawie informacji prasowej KBA opracował AO