Drugi Bal Słowa Polskiego
6 gru 2016 14:41

W dniu 24 lutego bieżšcego roku odbył się w Warszawie w hotelu Sheraton drugi z kolei (poprzedzony konferencjš prasowš dnia poprzedniego) uroczysty Bal Słowa Polskiego. Organizatorem balu było Bractwo Kawalerów Gutenberga. Podjęta przez Bractwo w roku ubiegłym akcja ăKsišżka pod strzechyÓ, zakończona ogromnym sukcesem przekazania polskim bibliotekom 100 000 ksišżek (przy zaplanowanych 10 000) tym razem koncentrowała się na kolejnym charytatywnym przedsięwzięciu ăEuropeia PolskaÓ poœwięconym tradycyjnie najmłodszym obywatelom naszego kraju. Jest to idea, majšca promować słowo drukowane, ksišżki i potrzebę czytelnictwa, integrujšc ludzi i kulturę. Podobnie jak w roku ubiegłym celem organizacji balu było (obok dobrej zabawy uczestników) zgromadzenie œrodków finansowych na dalszš działalnoœć charytatywnš. Przybyłych goœci witali m.in.: kanclerz Bractwa Jacek Kuœmierczyk, wicekanclerz Piotr Mikosz, dziennikarz Zygmunt Broniarek oraz ambasador RFN Frank Elbe. W programie balu wystšpił na poczštek zespół dziecięcy Varsovia Đ ăjuniorzyÓ sławnego Mazowsza. Z kolei prowadzšcy imprezę Zofia Czernicka i Omar Sangare powitali zebranych zapowiadajšc szczegóły programu oraz intronizację nowych członków Bractwa. Po intronizacji goœci zabawiał zespół Roma (Don Wasyl), a do tańca grał Alex Band Aleksandra Maliszewskiego. Następnie goœcie wysłuchali recitalu Łady Gorpienko. Z kolei uczestników balu rozbawiła aukcja ksišżek i win, prowadzona przez Zofię Czernickš i Omara Sangare przy wydatnej pomocy wicemarszałka Jana Króla i kanclerza Jacka Kuœmierczyka. Licytowano ksišżki i wina bardzo wysoko, co zapewniło sukces kasowy imprezie, trwajšcej do białego rana. AB

error: Kopiowanie zabronione!
cript>