Druk cyfrowy w ofensywie
6 gru 2016 14:41

Technologia cyfrowa coraz œmielej wkracza na rynki zdominowane do tej pory przez konwencjonalne techniki drukowania. Dzieje się tak zarówno na rynku małych formatów, gdzie Đ zwłaszcza przy bardzo niskich nakładach Đ zagrożony jest przede wszystkim offset, ale także w segmencie druków wielkoformatowych, gdzie druk cyfrowy, głównie inkjetowy, zastępuje sitodruk. Tendencja ta zauważalna jest również w naszym kraju. Tylko w cišgu ostatniego roku w kraju zainstalowano siedem maszyn superwielkoformatowych (o szerokoœci co najmniej 2 metrów), nie wspominajšc o dziesištkach mniejszych drukarek i ploterów. Z kolei w małym formacie w Polsce pracuje w tej chwili około 20 kolorowych maszyn cyfrowych. Sš to zarówno maszyny tonerowe, jak i ăhybrydyÓ Đ cyfrowe maszyny offsetowe. W tym wydaniu Poligrafiki, którego tematem przewodnim jest właœnie druk cyfrowy, znajdziecie Państwo artykuł przedstawiajšcy kilka drukarń, które zdecydowały się zainwestować w technologię cyfrowš. Przemyœlenia szefów tych firm sš naprawdę warte zastanowieniaÉ Na lutowych targach Print On Demand prezes Heidelberga Bernhard Schreier stwierdził krótko: W cišgu nadchodzšcej dekady druk cyfrowy zdominuje cały przemysł poligraficzny. Kwestiš pozostaje jedynie KIEDY, a nie CZY to się stanie. Z kolei w nowej strategii Xeroksa, ogłoszonej pod koniec marca, prezes Anne Mulcahy zapowiedziała odejœcie firmy od jej korzeni, tzn. druku czarno-białego i skupienie działań na sektorze druków kolorowych. Z prognoz dotyczšcych dalszego rozwoju dwóch najbardziej rozpowszechnionych technik drukowania cyfrowego Đ elektrofotografii i inkjetu Đ wynika, że ich udział w œwiatowym rynku produkcji poligraficznej będzie dynamicznie rósł z roku na rok. Materiały na ten temat także znajdziecie Państwo w niniejszym wydaniu Poligrafiki. Między innymi te przesłanki oraz coraz większe zainteresowanie nowš technologiš skłoniły nas do podjęcia decyzji o zorganizowaniu, wspólnie z MTP, panelu dyskusyjnego poœwięconego problematyce druku cyfrowego na tegorocznej POLIGRAFII. Mamy nadzieję, że to swoiste miniforum branżowe, na którym spotkajš się użytkownicy oraz producenci maszyn i materiałów do druku cyfrowego, pozwoli nakreœlić obraz tego, co w zakresie tej stosunkowo nowej technologii wydarzy się w najbliższych latach w Polsce. W panelu wezmš udział zaproszeni przez naszš redakcję i zarzšd Targów dziennikarze z zagranicznej praasy fachowej. Mamy nadzieję, że ich obecnoœć na targach pozwoli po raz kolejny rozpowszechnić wiedzę na temat naszego rynku w skali Europy i œwiata. Tych z naszych Czytelników, którzy nie będš mogli wzišć udziału w panelu, zachęcam do lektury czerwcowego wydania Poligrafiki. Znajdzie się w nim nie tylko obszerna relacja z targów POLIGRAFIA i imprez im towarzyszšcych; do czasopisma, podobnie jak uczyniliœmy to w marcu, dołšczymy bezpłatnie płytę CD, na której znajdzie się filmowy reportaż z POLIGRAFII A. D. 2001, w tym również z naszego panelu. Zapraszam także na nowe strony internetowe ăPoligrafikiÓ Đ mam nadzieję, że w zmienionej szacie graficznej będš one jeszcze bardziej przydatne w poszukiwaniu najœwieższych informacji z rynku poligraficznego Polski i œwiata.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>