Drukarnia Narodowa prywatyzowana
6 gru 2016 14:42

6 lutego minister skarbu państwa wystosował zaproszenie do rokowań w sprawie zakupu akcji Drukarni Narodowej SA w Krakowie. Pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji spółki. 5% akcji spółki lub wpływów uzyskanych z ich sprzedaży zostanie przeznaczonych na zaspokojenie roszczeń byłych właœcicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa. Akcje o wartoœci nominalnej stanowišcej 2% wartoœci kapitału zakładowego zostanš przekazane Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; akcje o takiej samej wartoœci otrzyma Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Opracowano na podstawie Biblioteki Analiz nr 4/2002

error: Kopiowanie zabronione!
cript>