Druki półkomercyjne
6 gru 2016 14:45

Wydawnictwa i drukarnie gazetowe chcą w coraz większym stopniu pełniej wykorzystywać offsetowe rotacje gazetowe i dążą do tego, aby oprócz nocnej produkcji gazet drukować także inne produkty w ciągu dnia. Najczęściej chodzi tu o produkty wielobarwne o nieco niższej jakości, a więc różne druki reklamowe, kolorowe wkładki do gazet itp. Takie produkty określane są mianem druków półkomercyjnych. Dążeniem drukarń gazetowych jest więc posiadanie maszyn gazetowych wyposażonych w dodatkowe urządzenia i piece suszące do produkcji druków półkomercyjnych, drukowanych farbami heatset. Tak wyposażone nie muszą być całe maszyny, lecz jedynie pewne ich sekcje. Takie maszyny, mimo że mają wyposażenie do drukowania farbami heatset, nie są równoznaczne z klasycznymi maszynami rotacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania wielobarwnych druków wysokiej jakości. Także przy ocenie jakości drukowania druki półkomercyjne nie mogą być stawiane na równi z produktami drukowanymi farbami z połyskiem na wysokiej jakości papierach. W przypadku produktów półkomercyjnych chodzi głównie o aktualność i szybkie przekazanie informacji, a nie o wizualną przyjemność przy czytaniu. Podobnie jak gazety i tygodniki mają one krótką żywotność, a odbiorcy takich produktów (najczęściej są to bezpłatne broszurki lub druki reklamowe stanowiące dodatki do gazet i czasopism lub wkładane do skrzynek pocztowych) nie stawiają im wymagań jakościowych takich jak np. w odniesieniu do wysokojakościowych czasopism i podobnych druków, wykonywanych na akcydensowych rotacjach offsetowych z rozbudowanymi zespołami farbowymi i nawilżającymi, wyposażonych w wiele urządzeń dodatkowych oraz w wydajne piece suszące i dokładne złamywaki. Ale także dla maszyn półkomercyjnych, mimo średniej jakości ich wyrobów, można znaleźć wiele rodzajów produktów, których ze względu na koszty nie opłaca się drukować na maszynach do druków wysokojakościowych. Wiele wydawnictw czy drukarń gazetowych, które zlecają wykonywanie druków półkomercyjnych na zewnątrz, może dzięki zainwestowaniu w sensownie wyposażoną maszynę przeznaczoną do tego rodzaju druków obniżyć koszty i jednocześnie rozszerzyć swoje możliwości produkcyjne. Odpowiednio wyposażone sekcje maszyny umożliwią uatrakcyjnienie własnej gazety, np. przez drukowanie „okładki” o wyższej jakości lub uzupełnienie tej gazety o różne wkładki. Jeżeli stronice gazety są drukowane w sekcjach maszyny z farbami coldset oraz farbami heatset i łączone w jednym złamywaku, to jest mowa o maszynach hybrydowych. W przeważającej ilości są to rotacje o pojedynczej szerokości wstęgi papieru, elastyczniejsze w produkcji i łatwiejsze w obsłudze. Są jednak także półkomercyjne rotacje o podwójnej szerokości papieru. Półkomercyjne rotacje offsetowe drukujące na papierze o gramaturze do 80 g/m2 mają m.in. następujące wyposażenie, różniące je od zwykłych maszyn gazetowych: mocniejsze zespoły zwojowe i zespoły naprężające wstęgę, zespoły farbowe o mocniejszej budowie z trzecim wałkiem nadającym farbę, urządzenia do mycia cylindrów, urządzenia do regulacji pasowania kolorów i cięcia wstęgi papieru, wałki chłodzące, zespół do silikonowania, perforację wzdłużną i poprzeczną w złamywaku. Druki półkomercyjne należą do innej grupy jakościowej niż druki o jakości najwyższej, a to oznacza pewne ograniczenia: raster do 54 linii/cm, papiery o gramaturze od 38 do 80 g/m2, niższa gęstość optyczna w aplach, maksymalna suma wartości tonalnych 270%, większe tolerancje w pasowaniu kolorów i przy złamywaniu. Dobre wyniki można osiągnąć przy drukowaniu na maszynach półkomercyjnych wtedy, gdy od początku jasno określi się granice niezbędnej jakości i pod tym kątem będzie się dostosowywać wykonywane zlecenia.