Ferag Đ wykańczanie czasopism przy rotacji
6 gru 2016 14:42

Firma Schlott Sebaldus to w Europie jeden z największych usługodawców w zakresie mediów. Zakres jej działania jest bardzo szeroki, np. grupa zajmujšca się drukowaniem wykonuje druki od nakładów wielomilionowych do unikalnych egzemplarzy. Jej zdolnoœci produkcyjne obejmujš głównie wklęsłodruk, offset zwojowy i procesy wykończeniowe. W zakładzie Schlott Tiefdruck GmbH we Freudenstadt od półtora roku pracujš dwie wysoko wydajne kompaktowe linie SNT-U do cięcia produktów z trzech stron, połšczone z podwójnym wykładaniem ze złamywaka wklęsłodrukowej maszyny zwojowej KBA-TR6, pracujšcej z wydajnoœciš 50 000 obr./h. Na tej maszynie drukuje się Đ na taœmie papieru o szerokoœci 2,45 m i z obwodami cylindrów wynoszšcymi cztery, szeœć lub osiem stronic Đ pojedynczš i podwójnš produkcję w nakładach od 500 000 do 6 mln egzemplarzy. Z reguły sš to reklamowe lub inne specjalne wkładki do czasopism i gazet, o objętoœci 12-96 stronic. Na tej samej rotacji wklęsłodrukowej można wykorzystywać różne obwody cylindrów (między 800 a 1500 mm), inaczej niż przy rotacji offsetowej. Tak więc możliwe jest uzyskanie w tej maszynie po drugim złamie (jeden złam poprzeczny) szerokoœci formatu maksymalnie 235 i minimalnie 150 mm (format leżšcy). Dla przykładu: przy czterech stronicach na obwodzie cylindra, jeden raz złamanych i jeden raz zebranych oraz przy łšcznej liczbie oœmiu wstęg papieru wychodzš z podwójnej stacji wykładania i transportera systemu UTR wydrukowane 64-stronicowe produkty, które z kolei wchodzš do bębnów do cięcia SNT-U. Do zmiany formatu cięcia potrzeba niecałych czterech minut. Większoœć formatów, jakie obrabia się w firmie Schlott bez obniżenia wydajnoœci rotacji, mieœci się w zakresie A4. Głównie zadrukowuje się papiery typu SC i LWC o gramaturze 45-60 g/m2. Daje się zauważyć bardzo wysokš trwałoœć zarówno noży tnšcych, jak i przeciwnoży. Po półtora roku używa się jeszcze tego samego kompletu noży, nadal zapewniajšcych czyste cięcie o wysokiej jakoœci. Po obcięciu z trzech stron produkty sš przekazywane do układarki krzyżowej, w której sš liczone, układane w stosy i ręcznie odkładane na palety. Produkty, które nie sš obcinane, sš przenoszone przez transporter do innego rodzaju układarek. Przy takiej produkcji online istnieje jednak także możliwoœć podawania produktów offline. Umożliwia to elastycznš obróbkę z wysokš wydajnoœciš. Na podstawie informacji firmy Ferag opracował ZZ