Flekso i wklęsłodruk na targach IPEX 2002
6 gru 2016 14:42

Techniki fleksograficzna i wklęsłodrukowa znalazły się na targach IPEX w cieniu wszechobecnego offsetu i przystępujšcej do ofensywy technologii cyfrowej, ale dostawcy sprzętu i materiałów dla tych dwóch technik przygotowali na kwiecień kilka ciekawych premier. Przygotowalnia W zakresie prepress istniejš na œwiecie dwie firmy oferujšce kompleksowe rozwišzania dla fleksografii i wklęsłodruku. Jednš z nich jest niemiecka Max DŠtwyler Company, która od 2000 roku jest właœcicielem amerykańskiego przedsiębiorstwa Ohio, do targów DRUPA 2000 trzeciego dostawcy w tym segmencie. Dziœ MDC oferuje pełnš gamę rozwišzań poczynajšc od przygotowania form, poprzez sprzęt do produkcji cylindrów, wykańczania powierzchni, aż do laserowego grawerowania i w pełni automatycznej obróbki cylindrów. Na targach firma zaprezentowała system laserowego grawerowania cylindrów LaserStar do produkcji magazynów i opakowań. Niemiecki producent pokazał też ostatnio wprowadzony do oferty elektroniczny system grawerowania cylindrów wklęsłodrukowych Gravostar 2215, przeznaczony do szybkiego przygotowania zleceń w zakresie opakowań. Urzšdzenie ma budowęĘmodułowš i jest Đ zdaniem producenta Đ najbardziej zaawansowanym i najłatwiejszym w użyciu systemem na rynku. Zakres oferowanych przez Gravostar 2215 liniatur wynosi 30-210 l/cm, zaœ kšt rastra od 30 do 60Ą. System jest sterowany komputerem PC, wyposażonym w system operacyjny Linux. Kolejny promowany na targach IPEX produkt to system laserowego grawerowania Digilas do form fleksograficznych. Na stoisku firmy DuPont prezentowana była najnowsza wersja naœwietlarki do płyt fleksograficznych Cyrel Digital Imaging Spark, będšcej wspólnym produktem Barco i DuPonta. Urzšdzenie jest przeznaczone do produkcji płyt o maksymalnym formacie 90 x 120 cm. System jest kompatybilny z wywoływarkš DuPont FAST, która także była prezentowana na targach. Jest to interesujšcy system oparty na technologii termicznej, przeznaczony do wywoływania fleksograficznych płyt fotopolimerowych naœwietlanych w sposób konwencjonalny (z filmu) lub cyfrowo. System FAST pozwala na wyeliminowanie rozpuszczalników chemicznych i wodnych systemów czyszczenia. Producent zapewnia, że czas wytwarzania płyt został w systemie FAST skrócony o 70% w stosunku do innych metod ich produkcji. Drugi z gigantów oferujšcych kompleksowe systemy prepress dla obydwu technik to firma Hell Gravure Systems, która Đ nota bene Đ wkrótce po targach zmieniła właœciciela (pisaliœmy o tym miesišc temu). Na targach Hell pokazał nowš, dłuższš wersję naœwietlarki do płyt fleksograficznych HelioFlex F2000, oznaczonš symbolem XL. System pozwala na bezpoœrednie naœwietlanie płyt o maksymalnym formacie 1270 x 2032 mm. Urzšdzenie wyposażono w 8-kanałowš głowicę z laserem pozwalajšcym na naœwietlanie z prędkoœciš 12 min/m2. Firma pokazała też system laserowego grawerowania cylindrów wklęsłodrukowych HelioKlischograph K500 XL, przeznaczony na rynek produkcji opakowań. System wyposażono w moduły HelioSprint, CellGuard i HandyCam. Nowš funkcjš w urzšdzeniu jest możliwoœć dowolnego wyboru kšta rastra. Hell twierdzi, że HelioSprint jest najszybszym na œwiecie systemem grawerowania cylindrów. Firma pokazała też udoskonalonš wersję systemu HelioKlischograph K406, przeznaczonego na rynek produkcji czasopism. Maszyny drukujšce Włoska firma Cerutti promowała na targach pełnš gamę oferowanych przez siebie maszyn wklęsłodrukowych do produkcji magazynów, katalogów i wkładek oraz do zadrukowywania i dalszej obróbki in-line materiałów opakowaniowych. Firma produkuje także maszyny fleksograficzne do drukowania opakowań i gazet. W zakresie rozwišzań peryferyjnych firma Cerutti pokazała zwojowe i arkuszowe urzšdzenia do wykrawania. Na stoisku Fischer & Krecke pracowały 8- i 10-kolorowe maszyny fleksograficzne nowej generacji z centralnym cylindrem. Maszyny, drukujšce na wstędze o szerokoœci od 900 mm do 2,2 m, pozwalajš Đ zdaniem producenta Đ na szybkš zmianę zleceń, a właœciwš stabilnoœć drukowania zapewnia połšczenie lekkich tulei drukowych z tulejami aniloksowymi. W maszynach zainstalowano zintegrowany automatyczny system mycia, który potrzebuje zaledwie 18 minut na kompletnš zmianę stosowanych farb. Na stoisku brytyjskiego przedstawicielstwa Đ Hudson Sharp Đ promowane były nowe maszyny hiszpańskiej firmy Comexi Đ FL2508. Producent zapewnia, że ich największš zaletš jest możliwoœć szybkiej wymiany tulei. Maszyny z serii FL drukujš na wstędze o szerokoœci od 450 mm do 1,47 m. Firma Schiavi, należšca do Bobst Group, przedstawiła najnowsze rozwišzania technologiczne w zakresie druku fleksograficznego. Prezentowano dwie maszyny nowej generacji Đ drukarki fleksograficzne bez kół zębatych: w pełni zautomatyzowanš Omegę oraz Sigmę. Konstrukcje obu tych maszyn wykorzystujš rozwišzania zastosowane w maszynie Alpha uzupełniajšcej gamę maszyn fleksograficznych Schiavi. W obu maszynach zastosowano napęd bezpoœredni w dosłownym znaczeniu tego słowa, bez żadnych przekładni, gdzie trzpień silnika napędzajšcego jest jednoczeœnie trzpieniem wałka drukujšcego. Rozwišzanie to ma wiele zalet. Na podstawie informacji prasowych opracował SS

error: Kopiowanie zabronione!
cript>