Fleksografia w teorii i praktyce
16 sty 2017 11:19

16 listopada br. był dniem firm Graw i Lohmann Polska w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej, podczas którego z zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi dotyczącymi druku fleksograficznego mogli się zapoznać studenci Instytutu i uczniowie Zespołu Szkół Poligraficznych w Łodzi, którym towarzyszyli wykładowcy. Obydwie firmy należą do grona partnerów Instytutu. Uczestników spotkania powitali dyrektor IPiP PŁ dr hab. inż. Konrad Olejnik oraz dr inż. Krzysztof Stępień. Część teoretyczną rozpoczął Artur Woźniak z firmy Graw, dzieląc się z uczestnikami swoimi doświadczeniami i refleksjami na temat kariery w poligrafii. Mówił o tym, co dają studia oraz praktyki, czym się kierować przy ich wyborze. Scharakteryzował pracę na stanowisku technologa w drukarni, od której rozpoczął swoją karierę zawodową, oraz obecnie pełnioną funkcję przedstawiciela handlowego w firmie Graw. Przedstawił też pokrótce firmę Graw, której właścicielem jest Marek Wielemborek, i jej ofertę, na którą składają się rozwiązania dla różnych technik drukowania, w tym m.in.: wałki i tuleje, listwy raklowe i uszczelki, środki i urządzenia myjące, taśmy montażowe, a także usługi i serwis. Do jej partnerów należą takie firmy jak Cheshire, FlexoTech, Recyl, Lohmann, Tresu i in. Firma działa na rynku już ponad 22 lata i w tym czasie z jej usług skorzystało ponad 1000 klientów. Tematem prezentacji Wojciecha Górskiego (również z firmy Graw) były wałki rastrowe i spójny program ich pielęgnacji. Prelegent zaznaczył, że z zawodu jest drukarzem i nie krył swojej fascynacji fleksografią twierdząc, iż wyróżnia się ona na tle innych technik drukowania – zarówno jako proces tradycyjny, jak i w najnowszych zastosowaniach takich jak drukowana elektronika czy panele słoneczne (fleksotronika). Wałek rastrowy, jak stwierdził W. Górski, jest narzędziem trudnym do wyprodukowania; zarys jego produkcji przedstawił na przykładzie regeneracji wykonywanej przez firmę Cheshire. Omówił zmiany, jakie nastąpiły w produkcji wałków (m.in. pojawienie się systemów tulejowych sleeves czy wzrost liniatury), opisał także, czym są „nowoczesne” struktury. Po prezentacji możliwości i ograniczeń wałków skupił się na wyjaśnieniu, dlaczego optymalny wynik w druku zależy od programu pielęgnacji wałków rastrowych. Czyszczenie wałków ma istotny wpływ na gęstość optyczną odbitki; w wyniku postępującego brudzenia wałków ich zdolność transferu farby gwałtownie maleje, gdyż część farby pozostaje w kałamarzykach. Każda drukarnia samodzielnie układa plan pielęgnacji wałków ze względu na znaczną ilość zmiennych czynników (podłoże, farba, maszyna itp.). Metody pielęgnacji można podzielić na 3 etapy: czyszczenie bieżące, okresowe i gruntowne. Bieżące polega na wypłukaniu resztek świeżych farb i powinno być przeprowadzane minimum 2-krotnie w ciągu doby. Okresowe (raz na tydzień lub 10 dni) wymaga użycia odpowiedniego preparatu do usunięcia pozostałych resztek farb. I wreszcie gruntowne – usuwające zaschnięte warstwy farby – może być wykonywane 5 sposobami: przy użyciu lasera (metoda z przyszłością – szybka, efektywna, bezpieczna); ciśnieniowo z „chemią”; kwaśnym węglanem sodowym; metodą Media Blast – przy użyciu pyłu z tworzywa sztucznego; z pomocą ultradźwięków. Marcin Wróblewski z firmy Lohmann Polska skoncentrował się w swojej prezentacji na zastosowaniu taśm we fleksografii. Określił miejsce, w którym znajduje się taśma na maszynie fleksograficznej (pomiędzy fotopolimerem i tuleją drukową). Następnie przedstawił wymagania wobec taśm montażowych, dotyczące: obsługi (łatwy montaż i repozycjonowanie, prosty demontaż – bez pozostałości); adhezji (różne własności taśmy z dwóch stron, optymalny balans siły klejenia); stabilności (taśma pozostaje stabilna geometrycznie podczas drukowania); rezultatów druku (wąskie tolerancje grubości taśmy). Firma Lohmann podjęła w latach 2015-16 intensywne działania mające na celu ulepszenia w dziedzinach obsługi i adhezji taśm. Z kolei prelegent omówił budowę taśm DuploFLEX produkowanych przez firmę Lohmann, które spełniają powyższe wymagania. Zaprezentował też techniki ich montażu za pomocą wałka DF Roller. Najważniejszymi parametrami są czas i docisk (finalna adhezja następuje po ok. 24 h). Marcin Wróblewski scharakteryzował także wpływ kompresji taśmy na jakość wydruku oraz metody pomiaru kompresji, przybliżył również znaczenie adhezji taśmy i jej wpływ na jakość. Po tej części teoretycznej M. Wróblewski przedstawił praktyczną stronę stosowania taśm kompresyjnych w druku fleksograficznym, czyli 8 aktualnych przypadków z 2016 roku, w których firma Lohmann pomogła swoim klientom rozwiązać występujące problemy i osiągnąć nadrzędny cel, jakim jest redukcja kosztów produkcji. Zastosowane rozwiązania obejmowały m.in.: modyfikację taśmy, opracowanie specjalnej jej konstrukcji (we współpracy z firmą Mark Andy), rekomendację odpowiedniego środka czyszczącego, a także szkolenie operatorów. Prelegent przedstawił też najnowsze rozwiązanie firmy Lohmann z targów drupa 2016: taśmę bardziej niż dotychczasowe odporną na działanie rozpuszczalników i temperatury, w której zastosowano nową technologię klejów; jak podkreślił Marcin Wróblewski, kilka drukarń już stosuje nową taśmę. Po wystąpieniach W. Górskiego i M. Wróblewskiego następowały konkursy sprawdzające świeżo pozyskaną przez uczestników wiedzę; należało odpowiedzieć na pytanie związane z treścią danego wykładu. Następnie losowano po 5 właściwych odpowiedzi, a ich autorzy otrzymali nagrody ufundowane przez firmy Graw i Lohmann. Obie firmy ogłosiły także konkurs na pracę, której tematem miała być przewaga druku flekso nad innymi technikami oraz jej rokowania na przyszłość; 3 najlepsze prace zostaną nagrodzone. Zwieńczeniem części teoretycznej spotkania były praktyczne pokazy na maszynach, podczas których specjaliści firmy Graw prezentowali laserowe czyszczenie aniloksów i jego efekty, a Marcin Wróblewski (Lohmann Polska) z udziałem chętnych uczestników demonstrował aplikację taśmy i fotopolimeru na tulei drukowej oraz przedstawił analizę wydruków wykonanych z użyciem pianek DuploFLEX o różnej grubości. Poligrafika była jednym z patronów medialnych wydarzenia. IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>