Grzegorz Boguta prezesem Fundacji Kultury
6 gru 2016 14:43

Z dniem 31 grudnia ub.r. Grzegorz Boguta został mianowany prezesem Fundacji Kultury Đ jednej z największych pozarzšdowych organizacji wspierajšcych polskš kulturę i sztukę. Boguta jest doktorem nauk chemicznych i biofizykiem. W latach 70. był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracownik KOR, współzałożyciel Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA, internowany w stanie wojennym. Uczestnik obrad Okršgłego Stołu i doradca ds. wydawniczych ministra kultury w rzšdzie Mazowieckiego, w 1990 r. wygrał konkurs na dyrektora PWN. Za jego kadencji oficyna ta została sprywatyzowana, a także Đ jako jedno z pierwszych polskich wydawnictw Đ wprowadziła do swojej oferty multimedia. Do dziœ G. Boguta pozostaje jednym z głównych udziałowców PWN. Przez 7 lat był prezesem Polskiej Izby Ksišżki. Obecnie Grzegorz Boguta jest partnerem w firmie Metapress, z którš Poligrafika współpracuje m.in. przy organizacji szkoleń branżowych. W zeszytach 12/2003 i 1/2004 naszego miesięcznika ukazał się jego artykuł o skutecznym marketingu usług poligraficznych. Na podstawie ăGWÓ z 01.01. 2004 opracowała IZ