III Bal Słowa PolskiegoDar pomagania wielu
6 gru 2016 14:42

Po raz trzeci w ostatniš sobotę karnawału w goœcinnych salach hotelu Sheraton odbył się Bal Słowa Polskiego, organizowany przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga. Bal zainaugurował kolejny rok realizacji projektu Europeia Polska, któremu patronuje Prezydent RP Aleksander Kwaœniewski wraz z małżonkš. W przeciwieństwie do innych organizacji działajšcych na rzecz potrzebujšcych, podjęliœmy trud pomagania wielu Đ powiedział podczas Balu Jacek Kuœmierczyk, kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga. Đ Praca na rzecz rozwoju edukacji i promocja czytelnictwa nie sš akcjami spektakularnymi, nie jesteœmy w stanie dowieœć efektywnoœci naszych działań. Inwestycje w wykształcenie młodego pokolenia sš inwestycjami długofalowymi i na wyniki trzeba będzie poczekać. Przełomów trudno się spodziewać, ale jesteœmy œwiadomi tego, że od jakoœci wykształcenia dzieci i młodzieży zależy przyszłoœć naszego kraju i nas samych. Ksišżka jest uniwersalnym Ÿródłem wiedzy, tkwiš w niej pokłady mšdroœci kumulowanej przez pokolenia, mšdroœci, która pozwoli wybrać najlepszš drogę na przyszłoœć. Bractwo Kawalerów Gutenberga dšży do zrealizowania w tym roku jeszcze jednego programu, który został zainicjowany podczas Festiwalu Ksišżki Đ Bibliomania. Sš to Kluby BiblioNetu Đ nowoczesne oœrodki informacji z dostępem do Internetu stworzone na bazie istniejšcych bibliotek publicznych. Nieskrępowany dostęp do Ÿródeł wiedzy, zarówno elektronicznych, jak i tradycyjnych, może zwiększyć szansę młodych ludzi, aby gruntownie przygotować się do funkcjonowania w nowej rzeczywistoœci zjednoczonej Europy. Bractwo zamierza zrealizować pilotażowy etap tworzenia klubów na przykładzie kilku lub kilkunastu oœrodków, aby następnie objšć programem całš Polskę. Należy stworzyć równe szanse dla młodzieży, mieszkajšcej zarówno na wsi, jak i w mieœcie Đ mówił Paweł Mikołajczuk, prezes Polskiego Konsorcjum Tytoniowego, który podczas Balu otrzymał Dyplom Mecenasa Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga. Đ Jest to szczególnie ważne w dobie kryzysu gospodarczego, dlatego należy wspierać dobre inicjatywy, zmierzajšce w tym kierunku. Podobnie zdanie miał Grzegorz Gauden, prezes Presspubliki, który również odebrał zaszczytny Dyplom Mecenasa Bractwa. Đ Najważniejsze jest upowszechnianie czytelnictwa Đ powiedział. Podczas balu odbyła się aukcja, z której dochód zostanie przeznaczony na zakup ksišżek dla szkolnych i publicznych bibliotek. Wœród cennych przedmiotów przekazanych na aukcję były m.in.: piłki z autografami reprezentacji Polski, starodruk Desiderata Đ anonimowy tekst z 1692 r., suknia Telimeny z filmu ăPan TadeuszÓ, akwarela pt. ăKotkiÓ Hanny Bakuły, ksišżka o Adamie Małyszu z autografem mistrza (dar Jerzego Borskiego, dyrektora KS START w Wiœle), suknia z najnowszej kolekcji ofiarowana przez Aleksandrę Laskę, lutnia z filmu ăWiedŸminÓ, wina i cygara, unikatowe wydania klasyki polskiej literatury. Częœć zebranych pieniędzy zostanie przeznaczona na rzecz Domu Dziecka w Komarnie i Instytutu Hematologii w Warszawie. Marszałek Borowski przekazał na licytację swój wizytownik. Był to jeden z najbardziej pożšdanych licytowanych przedmiotów Đ nabywca zapłacił za niego około 5,5 tys. zł. Bal prowadziła tradycyjnie Zofia Czernicka, a także Krzysztof Piasecki. Goœci wieczoru bawili Zbigniew Wodecki, Grażyna Brodzińska Đ gwiazda Operetki Warszawskiej, Danuta Rinn, Big Gala Band, zespół Akt. Swojš obecnoœciš bal zaszczycili: marszałek Sejmu Marek Borowski, ambasador Niemiec Frank Elbe, minister skarbu państwa Wiesław Kaczmarek, Lech Nikolski Đ szef gabinetu politycznego premiera, wiceprezydent Warszawy Đ Ryszard Mikliński, liczni przedstawiciele œwiata nauki i kultury oraz branży poligraficznej. Prezydenta RP reprezentował Dariusz Szymczycha.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>