Ink-jet nieprędko zastšpi offset
6 gru 2016 14:42

Według ostatnich badań organizacji IT Strategies, w cišgu najbliższych pięciu lat ink-jet z pewnoœciš nie zastšpi techniki drukowania offsetowego, nawet jeœli uwzględnić takie specyficzne zastosowania technologii ink-jetowej, jak krótkie nakłady czy personalizacja. Offset pozostaje na razie niezastšpiony, jeœli chodzi o szybkoœć maszyn drukujšcych, jakoœć, a także koszty. Pomimo tego IT Strategies przewiduje, że w roku bieżšcym inwestycje w nowe zastosowania technologii ink-jetowej mogš w Stanach Zjednoczonych osišgnšć wartoœć 7,5 mld dolarów. Na podstawie ăCaractereÓ nr 573/2002 opracowała IZ