Innovate Đ po raz pierwszy w Polsce
6 gru 2016 14:43

W dniach 3-5 marca do Polski zawitała po raz pierwszy wystawa Innovate, organizowana corocznie przez Xerox w różnych krajach œwiata. Na miejsce tegorocznej edycji wybrano Warszawę, zaœ imprezę zorganizował Xerox Polska wspólnie z partnerami, wœród których znalazły się m.in. firmy: Xteam, Reprograf, Riset, Epcot Polska i Softex Data. Najważniejszym wydarzeniem Innovate 2004 były liczne premiery firmy Xerox, które zaanonsowano podczas konferencji prasowej 4 marca. Częœć z wprowadzonych na polski rynek urzšdzeń jest przeznaczona na rynek poligraficzny. Podczas konferencji, na której obecny był Kaz J. Herchold, wiceprezes Xerox Corporation, dyrektor generalny Xerox Polska Sacha Laassiri zapowiedział, że jeszcze w tym roku w naszym kraju będzie dostępny system kolorowego druku cyfrowego 3. generacji iGen3. Na razie swojš polskš premierę miały czarno-białe cyfrowe kopiarko-drukarki DocuTech 100 i DocuTech 120, w których zastosowano bezkontaktowš technologię SmartPress wczeœniej wykorzystanš w maszynie iGen3. Nowe urzšdzenia drukujš z prędkoœciš Đ odpowiednio Đ 100 i 120 stron A4/min i zostały zaprojektowane z myœlš o œrednim miesięcznym obcišżeniu wielkoœci do 700 tys. stron. Jak wynika z informacji firmy Xerox, dzięki zastosowaniu technologii wprowadzonej wczeœniej w systemie iGen3 i wdrożeniu w nich nowatorskiej modularnej architektury, w nowych urzšdzeniach zastosowano o 40% mniej ruchomych częœci, co Đ zdaniem firmy Đ przełoży się na szybsze naprawy i większš niezawodnoœć. Xerox liczy, że nowe DocuTechy wzmocniš pozycję firmy na rynku niskonakładowego druku czarno-białego. Docelowš grupę klientów stanowiš bowiem firmy typu copy shops i print shops, wewnštrzfirmowe działy repro oraz duże przedsiębiorstwa. Druga z istotnych dla branży poligraficzno-wydawniczej polskich premier to maszyna kolorowa DocuColor 6060, następca cieszšcego się ogromnš popularnoœciš w Polsce modelu DC 2060. Maszyna, podobnie jak jej poprzednik, drukuje z prędkoœciš 60 stron A4/min, wersja wprowadzona na polski rynek oferuje opcje dokładniejszego, jak zapewnia Xerox, i bardziej spójnego sterowania barwš oraz funkcje wykańczania. Do sterowania maszynš zastosowano serwer kolorów DSP6000, pozwalajšcy na dostosowywanie drukowanych kolorów do skali Pantone. Z kolei w zakresie dalszej obróbki DocuColor 6060 oferuje m.in. nowy odbiornik o pojemnoœci 3750 arkuszy, który można połšczyć in-line z systemem drukujšcym, a także zintegrować z innymi modułami wykończeniowymi, np. drugim odbiornikiem, zszywaczem albo liniš do produkcji broszur. Odbiornik jest wyposażony w przycisk inspekcji próbek, który pozwala w dowolnym momencie zbadać jakoœć wydruku bez przerywania procesu drukowania. Niebawem do opcji wykańczania dołšczy system dziurkujšcy, który m.in. umożliwia produkcję ksišżek z grzbietem spiralnym. Trzecim urzšdzeniem przeznaczonym m.in. dla zakładów małej poligrafii, które miało swojš polskš premierę na Innovate 2004, była czarno-biała kopiarko-drukarka Xerox 2101, oferujšca wydajnoœć 101 stron A4/min. Jest to udoskonalona wersja urzšdzenia Xerox 1010, która Đ jak zapewnia Xerox Đ oferuje jeszcze więcej funkcji wykańczania druków i większš moc produkcyjnš. Urzšdzenie, sterowane RIPem EFI Fiery, może jednorazowo pomieœcić do 6055 arkuszy i drukuje na podłożach o gramaturze z zakresu 60-220 g/m2 z rozdzielczoœciš 600x600 dpi. Zalecane przez producenta obcišżenie miesięczne wynosi od 60 tys. do 350 tys. wydruków. Wœród opcji automatycznego wykańczania, oferowanych przez Xerox 2101, warto wymienić przekładacz (urzšdzenie do wstawiania stron) o pojemnoœci 175 arkuszy, zszywacz o pojemnoœci 100 arkuszy i urzšdzenie do produkcji broszur. Co ciekawe, urzšdzenie oferuje funkcje skanowania zarówno w trybie czarno-białym, jak i kolorowym. Podczas Innovate 2004 poza wystawš odbywały się też prezentacje przygotowane przez przedstawicieli firmy Xerox Polska i jej partnerów. Wœród poruszanych tematów znalazły się m.in. drukowanie ksišżek i publikacji czarno-białych (Mariusz Noskowicz, Xteam), kolorowe plotery Xerox jako rozwišzanie dla branży poligraficznej i reklamowej (Tomasz Bień, Epcot Polska), zastosowanie urzšdzeń firmy Duplo przy wykańczaniu druków cyfrowych (Krystian Maniecki, Riset), trendy w zastosowaniach wielobarwnego druku cyfrowego (Swapan Chaudhuri, Xteam), zastosowanie druku cyfrowego w drukarni z wykorzystaniem RIPa firmy Imation (Paweł Szpil, Reprograf). Warszawskie wydanie Innovate cieszyło się ogromnym zainteresowaniem Đ tłumy na wystawie, tłumy na prezentacjach to potwierdzenie tezy, że imprezy typu ădni otwarteÓ coraz bardziej zyskujš na znaczeniu. W imprezie wzięła udział duża liczba osób zwišzanych z branżš poligraficznš, wydawniczš i reklamowš. I nic w tym dziwnego Đ jak podkreœlono na konferencji prasowej, firma Xerox, reprezentowana w segmencie poligraficzno-wydawniczym przez Xteam, ma na tym rynku bardzo dobrš pozycję. Przypomnijmy, że tylko w ubiegłym roku Xteam dokonał w Polsce 15 instalacji cyfrowych systemów drukujšcych, w tym 9 urzšdzeń kolorowych z serii DocuColor 2000. SS