Innowacyjna płyta fleksograficzna
6 gru 2016 14:51

Drukarnie stale dążą do obniżenia kosztów produkcji i są w tym wspierane także przez producentów maszyn czy środków produkcji, którzy starają się wprowadzać na rynek wyroby przyczyniające się do obniżenia kosztów u ich użytkowników. Do obniżki kosztów przyczynia się też stosowanie ekologicznych środków produkcji, gdyż np. odprowadzanie do atmosfery mniejszej ilości CO2 oznacza niższe zużycie energii i mniej zanieczyszczeń. W tym kierunku poszły działania firmy Asahi Photoproducts, która opracowała nową technologię produkcji fleksograficznych form drukowych. Nowa płyta typu AWP jest całkowitą nowością wśród płyt fotopolimerowych; ta nowość to nie tylko sama płyta, lecz także zasady jej obróbki i odpowiednie urządzenia. Płyta AWP jest płytą obrabianą wyłącznie wodą, bez stosowania jakichkolwiek rozpuszczalników. Podstawową cechą technologii AWP jest to, że nie są w niej stosowane żadne lotne związki organiczne (np. węglowodory), lecz wyłącznie woda. Od innych stosowanych już technologii obróbki wodą technologię AWP różni to, że zapewnia ona doskonałą jakość i wysoką wydajność. Po raz pierwszy cyfrowo wykonana fleksograficzna płyta drukowa zapewnia uzyskanie bardzo małych, mocnych i stabilnych punktów drukujących, co nie zawsze jest uzyskiwane przy płytach obrabianych rozpuszczalnikami. Nowa płyta zapewnia więc znacznie lepszą jakość drukowania. We fleksografii największym problemem jest uzyskanie punktów w wysokich światłach. Nie ma możliwości drukowania z punktami 1 proc., a przyrost punktów powoduje, że można uzyskać najmniejsze punkty zaledwie w zakresie 5-8 proc. Oznacza to zanik łagodnych przejść tonalnych w światłach. Problem ten nie występuje w nowych płytach, gdyż do jego wyeliminowania przyczyniają się właściwości warstwy światłoczułej umożliwiające uzyskanie bardzo małych punktów, niewielki ich przyrost i wysoka stabilność. Jest to możliwe do uzyskania przede wszystkim przy nowoczesnych technologiach rastrowania. Innym problemem jest tzw. efekt kształtu V, występujący przy płytach wykonywanych cyfrowo i związany z niestabilnością najdrobniejszych punktów. Powoduje on przyrost punktów i nieprzewidywalność przy ich odtwarzaniu. Ten problem także nie występuje w przypadku płyt AWP. Praktyczne testy wykonywane w warunkach produkcyjnych w różnych drukarniach w pełni potwierdziły właściwości i zalety tych płyt. Uzyskiwano przy tym jakość, która może być porównywana z jakością w offsecie. Już przy zastosowaniu tradycyjnych metod rastrowania można bez problemów drukować punkty w zakresie 2-3 proc., a nowoczesne metody rastrowania pozwalają na otrzymanie jeszcze mniejszych punktów. Inną ważną cechą nowej płyty drukowej jest jej zachowanie w maszynie drukującej. Chodzi tu m.in. o zdolność do oddawania farby, trwałość płyty i stabilność wymiarów. Fotopolimer zastosowany w nowej płycie przenosi farbę prawie całkowicie. Oddawanie farby jest tak dobre, że po zakończeniu drukowania płyta jest niemal tak samo czysta jak przed drukowaniem. Trwałość płyty AWP jest tak wysoka, że ogranicza konieczność wykonywania płyt zapasowych do niezbędnego minimum. Nie tylko płyta, ale też cały proces jej obróbki został opracowany pod kątem ochrony środowiska. Do wywołania płyty po naświetleniu stosowana jest wyłącznie woda. Woda jest także cennym naturalnym surowcem, wymaga odpowiedniej troski i należy się z nią odpowiednio obchodzić. W tym celu opracowano specjalną wywoływarkę dostosowaną do technologii AWP, w której zastosowano rozwiązania zmierzające do oczyszczania wody i jej oszczędzania. Specjalny system pozwala na ponowne użycie wody w poszczególnych etapach procesu wymywania płyt. Po zakończeniu pracy zanieczyszczona woda jest destylowana i ponownie wprowadzana do obiegu. W całym procesie obróbki nie powstają żadne odpady, a nienaświetlone resztki fotopolimeru są wychwytywane przez filtr w urządzeniu do destylacji i przekazywane do utylizacji. W dotychczas stosowanych systemach nieuniknione są: długie suszenie w wysokiej temperaturze, emisja lotnych związków organicznych oraz duże zużycie energii do odparowania rozpuszczalników. W przypadku nowej technologii problemy te nie istnieją, a ponieważ płyta nie wchłania wody, to do wysuszenia jej powierzchni wystarczy tylko przejście przez kanał z nadmuchem. Dzięki temu wydajność wywoływarki jest 2-3-krotnie większa. Wobec oczywistych zalet nowej technologii AWP należy przypuszczać, że jej wprowadzenie będzie oznaczać duży krok w kierunku dalszego usprawnienia produkcji form fleksograficznych i podwyższenia jakości drukowania. Na podstawie artykułu P. P. Moysona we „Flexo+Tief-Druck” nr 6/2009 opracował ZZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>