Inwestycje Grupy Kęty
6 gru 2016 14:44

Jak podała ăGazeta WyborczaÓ z 29 paŸdziernika br., ăGrupa Kęty chce kontynuować dotychczasowš politykę wypłaty dywidendy w wysokoœci 40-50% skonsolidowanego zysku netto. Plany ulegnš zmianie, jeœli pojawi się perspektywa większej inwestycji Đ mówili na czwartkowej konferencji prasowej przedstawiciele spółki. Grupa Kęty podtrzymała zainteresowanie inwestycjš w Hutę Aluminium Konin, należšcš do Impexmetalu oraz dotychczasowe prognozy finansowe na 2004 rok. Prognoza przewiduje osišgnięcie zysku netto w wysokoœci 92 mln zł (wobec 69 mln zł w 2003 r.)Ó. W Kętach dominujšcš rolę odgrywa aluminium, jednak z roku na rok roœnie znaczenie drukowania opakowań giętkich w oparciu o własne surowce i materiały (oprócz aluminium także folie). Po nabyciu kolejnej (czwartej) maszyny wklęsłodrukowej oraz przy planowanym zamiarze uruchomienia drukowania opakowań technikš fleksograficznš Đ Grupa Kęty stanie się poważnym konkurentem œwiatowych koncernów, działajšcych na rynku polskim w segmencie opakowań giętkich. AB