:Jachranka 2004
6 gru 2016 14:44

Pięć œwieczek Đ tyle mogliby zdmuchnšć pierwsi posiadacze systemu :Apogee firmy Agfa, gdyby był tort, ale tortu nie było. Było natomiast wiele innych atrakcji, które organizatorzy, jak co roku, przygotowali dla uczestników Ogólnopolskiego Kongresu Użytkowników :Apogee firmy Agfa i wobec których tort byłby nic nieznaczšcym dodatkiem. Spotkania Agfy z użytkownikami systemu :Apogee wpisały się już na dobre w kalendarz imprez branżowych i jak twierdziło wielu uczestników, użytkownicy systemu czekajš na nie, bo sš one nie tylko wypełnione miłš atmosferš, ale przede wszystkim dostarczajš sporš dawkę wiedzy i sš miejscem wymiany doœwiadczeń. Spotkanie, które podobnie jak w poprzednich dwóch latach odbywało się w Jachrance, rozpoczšł Stefan Piotrowski, dyrektor działu systemów graficznych Agfy, witajšc uczestników. O zmianach, jakie zaszły w Agfie w cišgu ostatnich miesięcy, opowiedział Wojciech Pawłowski, dyrektor generalny firmy podkreœlajšc fakt, że Agfa obecnie chce się koncentrować na rynkach B2B, a nie na rynkach konsumenckich, stšd decyzja o sprzedaży działu foto, jakš firma podjęła niedawno. Kolejny prelegent Đ Andrzej Chšdzyński (dyrektor Agfa Finance) zachęcał uczestników do nowych inwestycji w zwišzku z niedawno uruchomionymi dotacjami ze œrodków unijnych. Następnie uczestnicy spotkania mieli możliwoœć przedstawienia siebie i swoich firm. Warto wspomnieć, że w spotkaniu uczestniczyło około 80 osób, co w zestawieniu z liczbš osób sprzed pięciu lat (12) może być wynikiem imponujšcym. Stefan Piotrowski w swojej prezentacji na temat sytuacji rynkowej podkreœlał zmieniajšce się realia rynkowe (duża podaż, konkurencja, niepewnoœć, niskie nakłady), ale również fakt, że rynek ten mocno inwestuje w nowe technologie (CtP, cyfrowe systemy komunikacji z klientem, o czym zresztš sporo uczestnicy mogli usłyszeć podczas spotkania). W tej sytuacji rynkowej zmieniajš się potrzeby rynku Đ następuje skrócenie czasu produkcji poprzez coraz sprawniejszš komunikację, ograniczenie błędów poprzez stosowanie nowych technologii, ograniczenie odpadów, zapewnienie dobrej jakoœci w dobrej cenie. Realizacja tych zapotrzebowań rynkowych następuje przez stosowanie nowych systemów CtP, nowych płyt cyfrowych, rozwój proofingu cyfrowego, druk cyfrowy, nowoczesne systemy produkcyjne i systemy współpracy z klientem. O zarzšdzaniu projektami i systemami produkcyjnymi, a dokładnie o nowym standardzie wymiany danych w ramach Graphic Enterprise, jakim jest JDF, mówił kolejny prelegent Đ Jan Cox (Agfa). Następnie Krzysztof Sadziński w swojej prezentacji porównał systemy :Apogee serii 2 i 3 z systemem :Apogee X, zwracajšc uwagę na to, że rozwój dwóch pierwszych systemów właœciwie został zakończony i ich ograniczenia można zlikwidować w zasadzie tylko jednym działaniem Đ zainteresowaniem nowym produktem :Apogee X dostępnym w odmianach light, commercial, packaging, które prelegent po kolei omówił. Pierwszy dzień spotkania zakończyła uroczysta kolacja, uzupełniona dobrš zabawš i wieloma atrakcjami. Kolejny dzień kongresu rozpoczšł się od praktycznych porad, jakie uczestnicy spotkania mogli uzyskać na temat systemu :Apogee. Następnym punktem było wystšpienie SteveŐa De Wilde z firmy Enfocus. Ostatnia sesja kongresu poœwięcona była m.in. kontraktowemu proofingowi cyfrowemu. Temat ten omówił Jacek Hamerliński (Agfa). O korzyœciach z implementacji hybrydowego rastra :Sublima mówił Maciej Baur (Agfa), natomiast kończšcy wykładowš częœć spotkania Krzysztof Sadziński, również z Agfy, swój referat poœwięcił praktycznym aspektom wdrożenia systemu CIP4. MD