JackstŠdt jest już własnoœciš Avery Dennison
6 gru 2016 14:42

17 maja koncern Avery Dennison poinformował o zakończeniu procesu przejęcia firmy JackstŠdt. Za przejęcie udziałów niemieckiego producenta, co ogłoszono po raz pierwszy we wrzeœniu ub.r., amerykańska firma zapłaciła 295 mln USD. JackstŠdt jest jednym z największych na œwiecie producentów materiałów samoprzylepnych; roczne obroty przedsiębiorstwa sięgajš 400 mln USD. Włšczanie struktur firmy JackstŠdt w ramy koncernu Avery Dennison już się rozpoczęło. W œlad za przejęciem europejska centrala Avery Dennison zostanie przeniesiona do siedziby JackstŠdt w Wuppertalu w Niemczech. Nowy zarzšd europejskiego działu materiałów rolowych, w skład którego wejdš osoby reprezentujšce obydwa przedsiębiorstwa, także będzie miał swojš siedzibę w Wuppertalu. Z kolei administracja firmy, centra technologiczne, badawczo-rozwojowe i inne działy wspierajšce bieżšcš działalnoœć pozostanš w dotychczasowej siedzibie firmy w holenderskim Leiden. Koncern Avery Dennison przewiduje, że w zwišzku z przejęciem firmy JackstŠdt i restrukturyzacjš poniesie koszty w wysokoœci 60-70 mln USD. Firma przewiduje też, że fuzja pocišgnie za sobš zmniejszenie zatrudnienia o 800-1000 osób. Liczby te dotyczš połšczonych sił Avery Dennison i JackstŠdt na całym œwiecie. Na podstawie informacji prasowej firmy Avery Dennison opracował SS

error: Kopiowanie zabronione!
cript>