Kolejna 12-kolorowa maszyna Akiyama w USA
6 gru 2016 14:43

Pod koniec ub.r. w firmie Graphic Services z Rockland (Massachusetts) została zakończona instalacja dwóch nowych maszyn drukujšcych. Nowe nabytki to 6-kolorowy G-14 Baker Perkins i 12-kolorowa maszyna arkuszowa Akiyama JPrint. Jak podkreœla prezes Graphic Services Bill Fitzgerald, po wielkim sukcesie z 10-kolorowš maszynš JPrint zakup 12-kolorowej maszyny to doskonały wybór: Obecnie Graphic Services posiada dwie maszyny Jprint, co daje znaczne możliwoœci produkcyjne w zakresie usług dla branży edukacyjnej, finansowej czy zleceń komercyjnych. W tych maszynach, czas narzšdzania jest niewiarygodnie krótki, a ponieważ obie strony arkusza sš zadrukowywane jednoczeœnie, czas produkcji jest dużo krótszy niż w standardowych maszynach arkuszowych. Firma Graphic Services powstała w roku 1989, zatrudnia 110 pracowników w dwóch zakładach produkcyjnych, gdzie maszyny pracujš przez 24 godziny 6 dni w tygodniu. Jak donosi Mercator Poligrafia, polski dystrybutor firmy Akiyama, maszyny Jprint odnoszš znaczne sukcesy w USA, Chinach i Japonii i choć nie miały jeszcze premiery na rynku polskim ze względu na krótkš obecnoœć, cieszš się dużym zainteresowaniem potencjalnych inwestorów, szczególnie z segmentu akcydensów. Opracowano na podstawie informacji firmy Mercator Poligrafia