Kolejny model Screena Đ Tanto 5120 w Agencji ESUS
6 gru 2016 14:41

W ostatnim kwartale 2000 roku Agencja Reklamowa ESUS mieszczšca się w centrum Poznania przy ul. Ratajczaka 26/8 powiększyła swój park naœwietlarek o kolejnš naœwietlarkę firmy Dainippon Screen Đ pełnoformatowe TANTO 5120. Esus to dziœ doskonale wyposażone Studio Prepress i Agencja Reklamowa, gdzie klient zlecajšcy pracę może być pewien, że pod jednym adresem załatwi wszystko: od koncepcji poprzez wy-konanie zdjęć, skanowanie, wycinanie grafiki, wydruki wielkoformatowe, skład, przygotowanie do druku Đ do naœwietlania włšcznie. Dumš Studia sš dwie naœwietlarki japońskiej firmy Dainippon Screen. Pełnoformatowa (838 x 1145 mm) Tanto DT-R 5120 z bębnem zewnętrznym i wywoływarkš on-line jest jednym z najnowoczeœniejszych urzšdzeń w swojej klasie zdolnym do drukowania z rozdzielczoœciš do 4000 dpi. Współpracujšcy z Tanto interfejs F-PIF zapewnia bardzo szybki transfer danych między niš a RIPem. Ta szybkoœć to jedna z niepodważalnych zalet urzšdzeń Screen: Tanto 5120 naœwietla 11948 cm2/min!!! (1200 dpi); dołšczajšc do tego czas wywoływania filmu maksymalnie do 83 sekund daje to razem wynik trudny do pobicia przez inne naœwietlarki. Drugš naœwietlarkš pracujšcš w studiu jest półformatowa Screen Katana FT-R 5055 (maks. szerokoœć œwiecenia 550 mm) równie szybka jak jej ăsiostraÓ (nowy model Katany do 575 mm). Katana FTR 5055 pozwala na œwiecenie strony B2 w 30 sekund (1200 dpi) gwarantujšc przy tym idealne pasowanie. Naœwietlarka obsługiwana jest przez szybki RIP Screena oparty o Harlequin PostScript Level 3 z interfejsem Ultra Wide SCSI. Jak zapewniajš w Esusie, oba urzšdzenia gwarantujš wyjštkowš precyzję i powtarzalnoœć naœwietlania oraz łatwoœć obsługi. Operatorzy mogš przed naœwietleniem podejrzeć pracę, obrócić jš, obcišć lub przeskalować, zoptymalizować kšty rastra i liniaturę, dodać pasery. Zakupy kolejnych naœwietlarek tej samej firmy przez Agencję Esus dajš niewštpliwie wysokie referencje zarówno producentowi, jak i jej autoryzowanemu sprzedawcy oraz serwisantowi na rynku polskim firmie VNT Sp. z o.o. Jak przystało na profesjonalne Studio Pre-press i Agencję Reklamowš, firma Esus dysponuje również skanerem bębnowym pozwalajšcym na skanowanie z rozdzielczoœciš optycznš 11 000 dpi przy gęstoœci maksymalnej 4,2 D z możliwoœciš skanowania materiałów o rozmiarach 480 x 450 mm. Ofertę Studia uzupełnia ploter tnšcy, który potrafi wycišć litery i grafikę o wielkoœci od 3 mm do 1 m. Tych, którym potrzebna jest plansza reklamowa, plakat czy podœwietlany kaseton z pewnoœciš zainteresuje fakt, że wykonanie ich na miejscu jest możliwe dzięki wysposażeniu studia w dwie drukarki wielkoformatowe. Wysoka jakoœć pracy przy małym nakładzie, ponadpółtorametrowy zadruk, możliwoœć korekcji barw, 6 rodzajów rastra (w tym stochastyczny), fachowa obsługa Đ to powody, dla których klienci chętnie pozostawiajš tu swoje prace. Warto wspomnieć też o usługach takich, jak kalibracja sprzętu i generowanie profili ICC, których zalety dostrzegajš coraz częœciej nie tylko firmy zajmujšce się projektowaniem graficznym i przygotowaniem do druku. Szczególnš wagę przywišzuje się w firmie do profesjonalizmu pracowników, którzy regularnie uczestniczš w specjalistycznych kursach i szkoleniach. Dzięki temu nie zaskakujš ich nowoœci z zakresu poligrafii, prepress czy oprogramowania DTP. Wspomniana na wstępie Agencja Reklamowa Esus zapewnia klientom to, czego w biznesie brakuje niekiedy najbardziej Đ pomysł na reklamę. Jako agencja full service projektuje i obsługuje kampanie reklamowe, zajmuje się działaniami z zakresu ATL i BTL. Firma Esus oraz jej właœciciel Tomasz Przybylak od lat współpracujš z zespołem pracujšcym w firmie VNT, czego niewštpliwym dowodem sš kolejne instalacje urzšdzeń Screen. VNT proponuje pełnš gamę urzšdzeń dla potrzeb profesjonalnej przygotowalni poczšwszy od stacji graficznych opartych na komputerach PowerMac, PC, specjalistycznego oprogramowania Đ TrueFlow, LabProof, Lab FIT poprzez profesjonalne skanery zarówno płaskie A3+, jak i bębnowe, naœwietlarki, systemy proofu cyfrowego, analogowego do najnowszych technik Computer to Plate oraz offsetowego druku cyfrowego Đ Computer to Print. Na targach w Poznaniu będzie można zobaczyć najnowszy produkt firmy Screen oferowany przez VNT. LabProof to nowatorski system pozwalajšcy tworzyć wysokiej jakoœci cyfrowe odbitki próbne o dużych formatach przy wykorzystaniu ogólnie dostępnych ploterów szerokoforma-towych, jakoœciš dorównujšcy rastrujšcym prooferom typu high-end. Lata doœwiadczeń i praktyki na rynku poligraficznym pozwalajš obu firmom Đ zarówno Esus, jak i VNT Đ na oferowanie swoim klientom najlepszego produktu w danej branży; żeby się o tym przekonać, wystarczy raz zadzwonić. VNT Sp. z o.o. Profesjonalne Systemy Wydawnicze 01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 3 tel./fax: (022) 839 75 17, 839 97 94, 839 53 98, mob. 0 603 582 730 e-mail: vnt@hot.pl, http://www.vnt.pl ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8, tel./fax (061) 851 91 76, 851 75 63 e-mail: agencja@esus.pl http://www.esus.pl

error: Kopiowanie zabronione!
cript>