Kostrzyn Paper przyjazny œrodowisku
6 gru 2016 14:42

Firma Kostrzyn Paper SA została nominowana do nagrody ăFirma Przyjazna ŒrodowiskuÓ w konkursie organizowanym pod patronatem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Nominacja została przyznana decyzjš Jury III Edycji Konkursu Ekologicznego ăPrzyjaŸni ŒrodowiskuÓ. Certyfikat zostanie wręczony 20 listopada br. podczas Targów Ochrony Œrodowiska POLEKO 2001 w Poznaniu. Firma Kostrzyn Paper jest znana z proekologicznej postawy. Od poczštku swojego istnienia zainwestowała w ochronę œrodowiska naturalnego ponad 18 mln zł wprowadzajšc zarówno szereg inwestycji proœrodowiskowych, z których najważniejszš była budowa biologicznej oczyszczalni œcieków, jak i szeroko zakrojonš edukację ekologicznš. Firma jest ponadto sponsorem Parku Narodowego ăUjœcie WartyÓ. W roku 2000 jako pierwsza w branży papierniczej otrzymała certyfikat zarzšdzania œrodowiskiem naturalnym ISO 14001. Opracowano na podstawie informacji prasowej