Kuchnia farbowa w duchu Lean
16 lip 2021 08:26

Maarten Hummelen, dyrektor ds. marketingu w firmie GSE, przedstawia mapę drogową do najlepszego w swojej klasie fleksograficznego druku etykiet i opakowań dzięki podejściu Lean i zautomatyzowanej logistyce farb. 

Tegoroczne gwałtowne podwyżki cen farb drukarskich wzbudziły wiele obaw wśród drukarń etykiet i opakowań. Z pewnością przyczyniają się one do zmniejszenia marży zysku – ale nie w takim stopniu, jak koszty problemów produkcyjnych związanych z farbami. Nie wszystkie drukarnie mają świadomość, ile dokładnie tracą nie uzyskując właściwego koloru na maszynie za pierwszym podejściem. Kiedy zdarza się przestój, mało kto sprawdza szczegółowo, co było jego przyczyną i szacuje, ile kosztował firmę. Najczęściej jest po prostu akceptowany jako „gorszy dzień” w zakładzie. Oto, co odróżnia dobrą drukarnię od najlepszej w swojej klasie. 

Myślenie Lean a farby drukarskie

Aby odnieść sukces na rynku, na którym powtarzalna jakość jest oczywistością, a krótsze serie są normą, potrzeba czegoś więcej niż tylko zaawansowanego technologicznie parku maszynowego i oprogramowania. Wymagana jest zmiana kultury – przyjęcia sposobu myślenia Lean, znanego z japońskiego przemysłu samochodowego. 

Lean to sposób zbiorowego myślenia, którego celem jest metodyczne eliminowanie marnotrawstwa przy jednoczesnej maksymalizacji tworzenia wartości. Ludzie i ciągłe doskonalenie mają kluczowe znaczenie dla tej transformacji: pracownicy są motywowani do wykonywania swojej pracy lepiej każdego dnia, głęboko się nad nią zastanawiając, aby zrozumieć braki i opracować ulepszone metody.

Lean zapewnia silną przewagę konkurencyjną, ponieważ zmiany, które wprowadza, bezpośrednio wpływają na poprawę wyników finansowych. Oszczędności w zakresie redukcji strat w wysokości np. 100 tys. euro mogą dać ten sam efekt finansowy, jeśli chodzi o zysk, co wzrost przychodów o miliony.

Biorąc pod uwagę koszty błędów związanych z farbami oraz znaczenie dokładności odwzorowania barw dla właścicieli marek, przegląd procesów związanych z farbami jest dobrym miejscem do rozpoczęcia podróży Lean w każdej firmie. Oto kilka wskazówek, jak przekształcić się w drukarnię „zero reklamacji, zero opóźnień”, którą właściciele marek uwielbiają zaliczać do swoich dostawców.

Definicja prawdziwej wartości dodanej

Warto zadać sobie pytanie, za co klienci tak naprawdę płacą? Etykieta i opakowanie, które kupują, są środkiem do osiągnięcia wyższego celu: na przykład zwiększenia sprzedaży lub atrakcyjnego, silnego i spójnego brandingu w punkcie sprzedaży.

Cała sztuka polega na tym, aby przyjrzeć się procesom i określić, które koszty przynoszą wartość dodaną (np. załoga, park maszynowy), a także maksymalnie ograniczyć koszty i zadania, które nie przynoszą wartości.

Identyfikacja marnotrawstwa

Istnieje osiem rodzajów marnotrawstwa, które bezpośrednio odnoszą się do farby w procesie produkcji etykiet i opakowań:

– Nadprodukcja: produkowanie większej ilości niż zamówił klient.

– Tworzenie zbyt dużych zapasów: wzrost kosztów magazynowania bez efektywnego zarządzania. 

– Czas zmiany zleceń: w przypadku krótkich serii kosztuje więcej!

– Transport: koszt wysyłki. Tańsze są farby bazowe w dużych pojemnikach niż wiele zamówień małoseryjnych.

– Ruch: zbyt dużo farbowej logistyki wewnętrznej w obrębie zakładu. 

– Nadmierne przetwarzanie: koszty administracyjne związane z zakupem, przechowywaniem, monitorowaniem, dostarczaniem lub poleganiem na dostawcy w zakresie mieszania farb drukarskich.

– Przedruki/reklamacje: zmarnowane materiały, siła robocza, przestoje i czas produkcji.

– Zasoby ludzkie: nadmierna interwencja ręczna – od administracji po ręczne mieszanie farb – oznacza, że pracownicy mają mniejsze szanse na wykorzystanie swojego potencjału produkcyjnego lub twórczego.

 

Organizacja miejsca pracy w duchu 5S

Reorganizacja miejsca pracy stwarza warunki do eliminacji marnotrawstwa i rozwiązywania problemów u ich źródła. Wdrożenie „Programu Lean 5S” prowadzi do powstania scenariusza „pit-stop”, w którym przygotowanie do pracy trwa kilka minut. Pięć kluczowych elementów to:

– Posortuj (Sort) – usuń wszystkie przedmioty znajdujące się w pomieszczeniu z farbami, które nie są używane w obszarze roboczym.

– Uporządkuj (Set in order) – uporządkuj wszystkie przedmioty tak, aby można je było znaleźć w razie potrzeby w ciągu 30 sekund. 

– Czyść do połysku (Shine) – czyść i sprawdzaj narzędzia, sprzęt oraz powierzchnie, aby wykrywać problemy natychmiast po ich pojawieniu się, takie jak wycieki lub uszkodzenia. 

– Standaryzuj (Standardise) – spraw, aby zorganizowane miejsce pracy stało się standardem. Wymaga to przywództwa i jasnej komunikacji w celu uzgodnienia standardów najlepszych praktyk, tak aby każdy znał swoje obowiązki i rozumiał znaczenie ich spełnienia.

– Utrzymaj (Sustain) – poprzednie cztery procedury muszą stać się nawykami. Zapobiegaj krokom wstecz poprzez regularne audyty i zawsze szukaj ulepszeń!

Zautomatyzowana kuchnia farbowa

Rozwiązaniem pozwalającym wyeliminować odpady związane z farbą drukarską i uzyskać kolor na żądanie jest system dozowania, spektrofotometryczny pomiar barwy oraz – w przypadku procesu fleksograficznego – proofing stołowy. 

Dozowniki farb pozwalają na tworzenie specjalnych odcieni barw, mieszając ze sobą dokładne ilości farb bazowych zgodnie z recepturą. Operator wprowadza do interfejsu docelową barwę i wymagania dotyczące objętości; komputer oblicza objętości dozowania i uruchamia proces. Farby bazowe są dostarczane w beczkach do pojemnika dozującego. Partia może być przygotowana w ciągu kilku minut.

Własne oprogramowanie dozownika tworzy recepturę, przechowuje ją w celu natychmiastowego przywołania przy powtarzaniu zadania i obsługuje farby zwrócone z maszyny – księgując je metodycznie w magazynie i przeliczając na nowe receptury. Oprogramowanie recepturowe wykorzystuje cyfrowe dane barw jako cele, zazwyczaj generowane przez fotospektrometr. 

Systemy dozowania dostosowane do potrzeb klienta są dostępne dla wszystkich zastosowań związanych z etykietami i opakowaniami. Są one modułowe, więc dodatkowe elementy bazowe mogą być wyspecyfikowane lub dodane później, na przykład w celu zarządzania dwoma zestawami farb. Dozowniki farb rozpuszczalnikowych można wyposażyć w bezpieczne urządzenia uziemiające.

Stołowy system proofingu mierzy barwę farby fleksograficznej przy takim samym przyroście punktu, jaki będzie występował na maszynie. Pozwala to dokładnie przewidzieć barwę bez konieczności dokonywania jej korekty podczas zmiany zlecenia na maszynie docelowej. 

Obniżenie kosztów farby nawet o 30 proc.

Automatyzacja kuchni farbowej może przełożyć się na obniżenie kosztów farb nawet o 30 proc. dzięki następującym korzyściom:

– Procesy są szybsze, oszczędza się czas – zwłaszcza czas narządu: korekcja farbowa może przełożyć się na wart tysiące euro czas pracy maszyny w przeciętnej drukarni fleksograficznej.

– Znormalizowane procesy pomiaru barwy, dozowania i proofingu dają pewność przewidywalnej, powtarzalnej jakości, a barwy są przygotowywane szybciej i dokładniej.

– Mniejsze zużycie farby: dozowanie dokładnie takiej ilości, jaka jest potrzebna, bez nadmiaru; ponowne wykorzystanie farb zwracanych przez operatora maszyny w nowych zadaniach.

– Mniejsze straty farby: ilości powracające z maszyny można łatwo ponownie wykorzystać w nowych, generowanych komputerowo recepturach farbowych dla nowych zleceń.

– Uporządkowane zapasy farb są łatwe do zlokalizowania i pobrania. 

– Rzadsze zamawianie farb bazowych i samodzielne mieszanie pozwalają zaoszczędzić na kosztach transportu, magazynowania i administracji.

– Zmniejszona ilość odpadów materiałowych – zwłaszcza w fazie narządu.

 

Inteligentna logistyka farb drukarskich

Postęp w dziedzinie oprogramowania oraz pojawienie się technologii chmury umożliwiły nową erę „inteligentnej produkcji” – termin ten oznacza technologie cyfrowe, które zapewniają przejrzyste, zintegrowane i inteligentne procesy produkcyjne. 

Przykładem jest dedykowane, modułowe oprogramowanie do zarządzania farbami takie jak GSE Ink Manager. Przechowuje ono, udostępnia i analizuje dużą ilość danych, umożliwiając przyspieszenie procesów, większą redukcję odpadów oraz zapewniając szereg funkcji o wartości dodanej:

– Zarządzanie farbami niewykorzystanymi w ukierunkowany sposób, w tym grupowanie w jeden element podłączony do dozownika w celu przetworzenia lub rezerwowanie dla określonych zleceń.

– Integracja z istniejącym oprogramowaniem ERP i chmurą. 

– Wykonywanie korekt i regulacji barw.

– Tworzenie nowych barw.

– Raportowanie zarządcze: informacje o poziomie zapasów i zużyciu w czasie rzeczywistym, koszty farby na zlecenie.

– Zakupy: automatyczne generowanie rekomendacji dotyczących zakupu, gdy zapasy farb podstawowych są niskie.

– Identyfikowalność partii farbowych: śledzenie składników w całym łańcuchu dostaw, w tym w przypadku ponownie wykorzystanych farb uprzednio zwróconych.

Bycie najlepszym w swojej klasie wymaga kultury ciągłego doskonalenia, eliminacji odpadów i środowiska pracy, w którym pracownicy są motywowani do wykorzystania swojego pełnego potencjału. Zautomatyzowane technologie, takie jak dozowanie i proofing, upraszczają i kontrolują procesy produkcyjne. Inteligentne rozwiązania programowe przyspieszają podejmowanie decyzji, ułatwiając produkcję w trybie natychmiastowej reakcji. Po wprowadzeniu tych rozwiązań producent jest na dobrej drodze do uzyskania statusu preferowanego dostawcy. 

Maarten Hummelen

Tłumaczenie: AN

 

cript>