Mercator Poligrafia: nowe rynki
6 gru 2016 14:43

Firma Mercator Poligrafia SA z dniem 01.12.2003 r. rozszerzyła swoje terytorium działania o kraje nadbałtyckie: Litwę, Łotwę i Estonię. Tym samym produkty takich producentów jak Akiyama, Shinohara, Polly, Watkiss, Morgana, Schneider Senator oraz Shoei będš oferowane klientom z tych państw. Wspólne spotkanie zarzšdów Mercator Poligrafia i Shinohary w Krakowie w dniu 8 grudnia 2003 r., a wczeœniej ustalenia z pozostałymi producentami, których reprezentuje w Europie Œrodkowej Mercator Poligrafia, potwierdziły potrzebę oferowania w tych krajach produktów dotychczas sprzedawanych przez Mercator Poligrafia tylko w Polsce. Opracowano na podstawie informacji firmy Mercator Poligrafia SA