Mniej odpadów, niższe koszty
6 gru 2016 14:52

W lutym br. w bydgoskiej drukarni prasowej Express Media, na jednej z trzech pracujących tam linii CtP firmy Agfa Graphics, przeprowadzone zostały z sukcesem testy bezodczynnikowych płyt gazetowych Agfa :N92-VCF. Przez kilka dni przy ich użyciu realizowana była bieżąca produkcja, m.in. druk największych ogólnopolskich dzienników. Tym samym firma Express Media stała się pierwszą w Polsce drukarnią prasową, w której bezodczynnikowe płyty firmy Agfa Graphics zostały użyte do wykonywania bieżących zleceń, zarówno typowo gazetowych, jak i półakcydensowych. Jej kierownictwo jest na tyle zadowolone z jakości, wydajności i proekologiczności płyt :N92-VCF, że zapowiada w niedługim czasie ich wdrożenie na stałe. Próby z bezodczynnikowymi płytami to kolejny już krok w wieloletniej współpracy firm Express Media i Agfa Graphics, dzięki której bydgoska drukarnia w części związanej z przygotowalnią przeszła drogę od tradycyjnych naświetlarek CtF do wdrożenia jednej z najbardziej rozbudowanych linii CtP na polskim rynku produkcji prasowej. Pod koniec 2006 roku rozpoczęły tu bowiem pracę dwa nowoczesne systemy oparte na technologii fioletowej Agfa :Advantage DL, połączone online z wywoływarkami: VSP 85S i urządzeniami zaginająco-kołkującymi. W roku 2008 w drukarni zainstalo-wano trzecią linię opartą na naświetlarce Agfa :Advantage DL, dzięki czemu wydajność działu przygotowalni Express Media wzrosła do 210 płyt/h. Wszystkie trzy systemy CtP są sterowane najnowszą wersją oprogramowania produkcyjnego Agfa :Arkitex, które wkrótce ma zostać wzbogacone o moduł :Arkitex Portal umożliwiający ścisłą współpracę drukarni z jej klientami – w tym zlecanie i kontrolę prac przez Internet. Tak rozbudowana konfiguracja działu prepress oraz zrealizowane w ostatnich latach inwestycje w maszyny drukujące i część ekspedycyjną spowodowały znaczący wzrost mocy produkcyjnych Express Media. Jednocześnie wzrósł wolumen wykonywanych płyt i powstających w związku z tym odpadów. Właśnie chęć zminimalizowania ilości chemii oraz całkowitego wyeliminowania wody z procesu przygotowania płyt była najważniejszym czynnikiem, który skłonił kierownictwo Express Media do zainteresowania się płytami bezodczynnikowymi. Mówi Andrzej Woźniak, dyrektor drukarni: Problem z odpadami powstającymi m.in. na etapie przygotowalni nurtował nas od dawna. Po pierwsze ze względu na znaczą-ce koszty, związane choćby z ich utylizacją oraz koniecznością uiszczania opłat środowiskowych, po drugie – z uwagi na kończące się w tym roku pozwolenie na eksploatację istniejącej u nas oczyszczalni ścieków. W drugiej połowie roku będziemy musieli przeprowadzić jej modernizację, dlatego już od dłuższego czasu rozważaliśmy wdrożenie procesów produkcji, także w części prepress, które pomogą nam zredukować ilość powstających odpadów. I nie ukrywam, że bacznie przyglądaliśmy się procesowi wprowadzania przez Agfa Graphics bezodczynnikowych płyt :N92-VCF na rynek. Historia płyt :N92-VCF jest niemal tak długa jak nasza współpraca z Express Media – dodaje Bogusław Decowski, odpowiedzialny za segment gazetowy w firmie Agfa Graphics Sp. z o.o. – Pierwsze informacje na ich temat pojawiły się na targach IFRA Expo w 2007 roku, jednak na wdrożenia produkcyjne musieliśmy jeszcze jakiś czas zaczekać. Przełom, jeśli chodzi o powszechność stosowania płyt :N92-VCF, nastąpił w ostatnich dwóch latach i dziś możemy się pochwalić coraz liczniejszymi wdrożeniami w drukarniach gazetowych z różnych krajów Europy, głównie z Niemiec. Dynamika jest tu bardzo duża – przewidujemy, że w najbliższych miesiącach liczba europejskich użytkowników płyt :N92-VCF wzrośnie dwukrotnie. Zarówno kierownictwo Express Media, jak i przedstawiciele Agfa Graphics mają nadzieję, że wkrótce bydgoska drukarnia dołączy do tego grona. Przeprowadzone w lutym testy wypadły bardzo pozytywnie – mówi Andrzej Woźniak. – Przy użyciu płyt :N92-VCF na jednej z linii CtP przez pełne cztery dni wykonywana była bieżąca produkcja. Drukowaliśmy na nich zarówno własne dzienniki, jak i gazety zlecane przez klientów zewnętrznych oraz szereg prac o charakterze półakcydensowym w nakładach od kilku do niemal 90 tys. egzemplarzy. Jedyna zmiana technologiczna, jakiej wymagała linia CtP, wiązała się z odpowiednią modyfikacją wywoływarki – dodaje Andrzej Korpalski, szef działu prepress w drukarni Express Media. – Proces ten zajął zaledwie 3 godziny i wiązał się z wyłączeniem określonych sekcji w tym urządzeniu. Po zakończeniu testów wywoływarka została równie szybko doprowadzona do stanu pierwotnego, co świadczy o wysokiej elastyczności tych urządzeń, a w nas wzmacnia poczucie bezpieczeństwa i pewności, że w razie potrzeby możemy błyskawicznie powrócić do produkcji z użyciem konwencjonalnych płyt fioletowych. Pod względem parametrów naświetlania czy zachowania w maszynie drukującej płyty bezodczynnikowe :N92-VCF nie różnią się niczym od konwencjonalnych płyt fioletowych, jakich używamy w codziennej produkcji – kontynuuje Andrzej Woźniak. – A biorąc pod uwagę fakt, że możemy spodziewać się podobnego poziomu cenowego obu tych materiałów, proekologiczność płyt :N92-VCF i możliwość znaczącego obniżenia ilości produkowanych odpadów staje się najważniejszym kryterium decydującym o ich wdrożeniu. Dodatkowym argumentem „za” jest możliwość zredukowania o 30-40 proc. energii niezbędnej do pracy wywoływarek. Wszystko to daje wymierne, policzalne korzyści w postaci niższych kosztów produkcyjnych. Zatem z naszego punktu widzenia chcemy wdrożyć tę technologię jak najszybciej. W założeniach drukarni już w pierwszym półroczu br. cała produkcja wykonywana na jednej z trzech pracujących tu linii CtP ma być realizowana przy użyciu płyt bezodczynnikowych. Ponieważ nasza produkcja jest mniej więcej równo rozłożona między wszystkie trzy systemy CtP, można zaryzykować stwierdzenie, że już wkrótce ok. 30 proc. wolumenu drukowanego przez Express Media będzie wykonywane w zgodzie z ekologią – mówi Andrzej Woźniak. – Docelowo zaś chcemy z użyciem płyt bezodczynnikowych realizować całą produkcję. Mamy nadzieję, że fakt ten zostanie doceniony zarówno przez naszych obecnych klientów z segmentu gazetowego, jak też potencjalnych zleceniodawców – w tym zagranicznych – z nowego rynku, na jakim chcemy się pojawić: druków akcydensowych realizowanych na papierach typowo gazetowych. Warto podkreślić, że dzięki nowym inwestycjom sprzętowym i software’owym Express Media – jak zapewnia jej kierownictwo – jest obecnie największą drukarnią gazetową w regionie Kujaw i Pomorza. Miesięcznie zakład może przetwarzać nawet 1000 ton papieru, natomiast dzienne nakłady drukowanych tu gazet wynoszą około 800 tys. egzemplarzy. Poza własnymi tytułami („Express Bydgoski”, „Nowiny”, „City Bydgoszcz”, „City Toruń”) drukowane są tutaj m.in. „Fakt” i „Przegląd Sportowy”. Na rok bieżący, poza wdrożeniem płyt bezodczynnikowych i dalszą rozbudową części związanej z oprogramowaniem, planowane są także kolejne inwestycje w zakresie introligatorni i wykańczania wyrobów, wiążące się z rosnącym udziałem produkcji niegazetowej w globalnym wolumenie druków realizowanych przez Express Media. Opracowano na podstawie informacji firmy Agfa Graphics Sp. z o.o.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>