Morgana AutoCreaser Đ nowy produkt w obróbce po druku
6 gru 2016 14:43

Oferta Mercator Poligrafia z Krakowa obejmuje poza maszynami drukujšcymi również urzšdzenia introligatorskie. Jak informuje dostawca, w tej grupie dużym powodzeniem cieszš się złamywarki UFO oraz numeratory angielskiego producenta Morgana. Nowoœciš w ofercie Morgany jest urzšdzenie AutoCreaser do automatycznego bigowania składki przed złamywaniem. Pierwsze urzšdzenie AutoCreaser rozpoczęło pracę w drukarni Serix-Bis w Myszkowie. AutoCreaser zapewnia delikatne bigowanie powierzchni, które mogš łatwo ulegać uszkodzeniu przy wykorzystaniu tradycyjnych metod złamywania. Jest to szczególnie istotne w przypadku nowej generacji systemów drukujšcych wykorzystujšcych technikę cyfrowš przy użyciu tonerów i farb, jak również druku offsetowego, łatwo ulegajšcych uszkodzeniu. Zaprojektowany, by pokonać efekt pęknięć arkuszy papieru, system zapewnia szybki, efektywny sposób bigowania okładek, kart, materiału laminowanego, jak również materiałów, które wymagajš zgięcia prostopadle do kierunku włókien. System ten wyposażony w podawanie ssawkowe z możliwoœciš nakładania non-stop jest w pełni automatyczny. Bardzo wydajny nóż do bigowania oraz matryca bigujšca sš mechanicznie kontrolowane na całej ich długoœci, dzięki czemu jednakowy nacisk na materiał zapewnia profesjonalnš obróbkę introligatorskš materiału oraz zapobiega powstawaniu uszkodzeń, a ergonomicznie zaprojektowany wyœwietlacz sprawia, iż wszelkie ustawienia wykonywane sš w sposób łatwy, w zaledwie kilka minut. Opracowano na podstawie informacji firmy Mercator Poligrafia