Najnowsze rozwiązania linii zbierająco-szyjących
6 gru 2016 14:56

W dniach 23 i 24 września br. w fabryce w Tuttlingen odbyło się spotkanie dealerów i przedstawicieli niemieckiej firmy Hohner Maschinenbau GmbH, lidera w sprzedaży linii zbierająco-szyjących, który – z wynikiem 70 proc. udziału w całkowitej sprzedaży tych urządzeń na rynku niemieckim – notuje obecnie wzrosty na rynkach Azji i Ameryki Południowej. Podczas dwudniowego spotkania goście zapoznali się ze zmianami wprowadzonymi w parku maszynowym tego producenta, które pozwalają na jeszcze bardziej precyzyjne i szybsze wykonywanie części do urządzeń produkowanych przez firmę Hohner. Omówiono i zaprezentowano także możliwości produkcyjne firmy oraz zmiany technologiczne, jakie wprowadza ona obecnie w wytwarzanych urządzeniach. Są one odpowiedzią na potrzeby rynku oraz klientów i stymulują znaczący wzrost sprzedaży. Obecnie firma prowadzi sprzedaż dwóch modeli linii zbierająco-szyjących, tj. HSB 8000 i HSB 13000. Produkcja została ograniczona do tych właśnie modeli, by zmniejszyć koszty i tym samym umożliwić zaoferowanie udoskonalonego produktu, spełniającego większość potrzeb produkcyjnych klienta w niezmienionej cenie. Każdy z modeli może być skonfigurowany pod względem liczby nakładaków, sposobu odbierania gotowego produktu oraz dostosowany do profilu produkcji danego zakładu. Model HSB 13000 to całkowicie zautomatyzowana linia produkcyjna, której przestawienie na inny rodzaj produkcji jest możliwe w ciągu zaledwie kilku minut. Posiada możliwość rozbudowy do 16 nakładaków ze stacją okładkową lub 18 nakładaków bez niej. Model HSB 8000 – z możliwością rozbudowy do 8 nakładaków, ze stacją okładkową – to maszyna nieco mniej zautomatyzowana, z maksymalną prędkością oprawy 8000 broszur na godzinę. Pojedyncze nakładaki firmy Hohner wyróżniają się zastosowanym tu indywidualnym zasilaniem powietrzem każdego z nich z osobna, co umożliwia indywidualny narząd poszczególnych składek. Wart podkreślenia jest fakt, iż narząd zarówno nakładaków, jak i innych sekcji odbywa się tu bez użycia jakichkolwiek narzędzi, ułatwiając pracę operatora i skracając tym samym czas niezbędny na przygotowanie urządzenia do pracy. Bardzo dużo uwagi inżynierowie firmy Hohner poświęcili i poświęcają nadal modernizacji sekcji trójnoża. Po raz pierwszy zastosowano tu wprowadzenie elementów sztancowania przy jednoczesnym wykonywaniu standardowej operacji obcinania broszury. Dzięki temu rozwiązaniu można wykorzystać narzędzia do zaokrąglania naroży, do wycinania otworów do wpinania do segregatora, eurootworów itp. Kluczowym elementem zmian konstrukcyjnych wprowadzanych przez firmę Hohner jest ułatwienie pracy i skrócenie czasu wykonania zlecenia. Częstym powodem zatrzymania maszyny podczas pracy jest powstanie tzw. zatoru w sekcji szycia i trójnoża. W wielu przypadkach usuwanie zepsutych broszur zabiera operatorowi wiele cennego czasu, dlatego też firma Hohner zastosowała tzw. back stop. Rozwiązanie to umożliwia wycofanie całego transportu linii po jej zatrzymaniu i bezproblemowe usunięcie uszkodzonych składek. Kolejne usprawnienie to czujnik rejestrujący krytyczną, czyli niewystarczającą ilość składek na nakładaku. Sygnalizacja świetlna na konkretnym nakładaku informuje o wystąpieniu problemu, a maszyna zwalnia do prędkości 500 egz./h, co ułatwia operatorowi uzupełnienie magazynu, po czym prędkość wraca automatycznie do poprzedniej wartości. Firma Hohner wprowadziła również możliwość zbierania składek w sposób przygotowujący je do oprawy klejonej, z wyłączoną funkcją szycia i obcinania. W zależności od potrzebnej ilości składek czynność zbierania może być powtórzona. Spotkanie w fabryce w Tuttlingen pokazało, że w maszynach Hohner wprowadzono wiele nowych rozwiązań – większość z nich, co istotne, jest zastosowana w standardowym wyposażeniu, a nie jako opcja. Opracowano na podstawie materiałów firmy Avargraf