Nowa Rapida 105 w Białostockich Zakładach Graficznych
6 gru 2016 14:42

9 listopada w Białostockich Zakładach Graficznych odbyła się uroczystoœć oficjalnego uruchomienia nowo zakupionej 4-kolorowej maszyny offsetowej Rapida 105 Đ jednego z najnowoczeœniejszych modeli maszyn produkowanych przez firmę Koenig&Bauer. Wraz z maszynš drukarnia kupiła system kontroli jakoœci Densitronic S, do którego oprócz nowej maszyny podłšczono również pracujšcš już od trzech lat w BZGraf. Rapidę 104; jest to druga tego typu konfiguracja w Polsce. Na uroczystoœć przybyli przedstawiciele wydawnictw Đ klientów białostockiej drukarni (m. in. WSiP, Bertelsmann Media, Bauer-Welt-bild Media, Egmont, Muza), drukarń współpracujšcych z BZGraf. oraz prasy branżowej. Polskš Izbę Druku reprezentował wiceprezes Jerzy Hoppe. Prezes Białostockich Zakładów Graficznych Antonina Kuchlewska witajšc goœci podkreœlała, że drukarnia zaangażowała się w tę znaczšcš inwestycję z myœlš o klientach, chcšc zapewnić im jak najlepszš jakoœć drukowanych pozycji. Jacek Gorecki, prezes firmy Deva-Print Đ wyłšcznego reprezentanta KBA w Polsce Đ powiedział w swoim wystšpieniu, że po zrealizowaniu tej inwestycji Białostockie Zakłady Graficzne stały się najlepszš drukarniš dziełowš w Polsce, nieustępujšcš jednoczeœnie nowoczesnym drukarniom tego typu za granicš. Przypomnijmy, że w marcu br. w BZGraf. została uruchomiona pierwsza w Polsce maszyna do oprawy zintegrowanej włoskiej firmy Petratto (obecnie jest ich już w kraju kilka); z tej okazji w nrze 5/2001 Poligrafiki zamieœciliœmy obszerny materiał o białostockiej drukarni. Korzystajšc z okazji, poprosiliœmy prezesa Goreckiego o wypowiedŸ dla naszego miesięcznika na temat zarówno współpracy z BZGraf., jak i możliwoœci nowej maszyny. Białostockie Zakłady Graficzne to partner, z którym współpraca układa nam się bardzo dobrze Đ ocenił Jacek Gorecki. Đ Jest to zakład, który właœciwie eksploatuje maszyny i, co najważniejsze, o te maszyny dobrze dba. Jeœli chodzi o Rapidę 105, to odnajdujemy w niej znane zalety maszyn Rapida, m. in.: sztywnoœć, czyli odpornoœć na drgania, doskonałe odwzorowanie punktu, szybkoœć narzšdu, łatwoœć obsługi, minimalne odpady makulaturowe. Od innych modeli odróżniajš jš bardzo nowoczesne oprogramowanie i poziom automatyzacji. Jeżeli występuje jakikolwiek problem z maszynš, można skorzystać ze zdalnego serwisu: Rapida 105 ma modem, przez który serwis firmy Koenig&Bauer, czynny przez 24 godziny na dobę, może w każdej chwili zajrzeć do komputera maszyny i stwierdzić, co powoduje problemy Đ czy jest np. jakieœ zacięcie w nakładaku bšdŸ w zespole drukujšcym, a także pomóc je usunšć. Wraz z tš maszynš BZGraf. kupiły system kontroli jakoœci Densitronic S. Polega on na tym, że z zapamiętanym przez komputer wzorcem porównuje się arkusze wyjmowane z maszyny. Mamy więc gwarancję kontroli jakoœci: zarówno arkusz pierwszy, jak tysięczny i stutysięczny będš takie same. Chciałbym jeszcze dodać, że maszyna zainstalowana w BZGraf. jest trzecim w tym roku modelem Rapidy 105 sprzedanym w Polsce. Pierwsza stanęła w drukarni Karton-Pak w Nowej Soli; jest ona również przystosowana do zainstalowania systemu Densitronic S. Drugš dostarczyliœmy do drukarni Wall BDA w Bydgoszczy Đ to maszyna 6-kolorowa z 2 wieżami lakierniczymi i 2 suszarkami poœrednimi, przystosowana do drukowania trudnych, skomplikowanych opakowań. Warto wspomnieć, że goœcie Đ poza możliwoœciš zwiedzenia zakładu i uczestniczenia w oficjalnym uruchomieniu maszyny (guzik wcisnęła osobiœcie prezes Antonina Kuchlewska) Đ mieli też okazję wzišć udział w mniej oficjalnej częœci uroczystoœci, na którš złożyły się: wspólna zabawa przy ognisku i potrawach regionalnych w pięknie położonym oœrodku w Supraœlu, podróż specjalnym pocišgiem po Puszczy Knyszyńskiej i Supraœlu oraz kolacja.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>